محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید عضو گروه ها یا باشگاه های کتابخوانی در حوزه تخصصی تان شوید. وقتی عضو باشگاهی می شوید اغلب اوقات همراه فرم تقاضانامه سه یا چهار کتاب…

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب آلبرت شوایتزر می گوید: «باید در مکتب الگوها به افراد آموزش بدهید. زیرا در هیچ مکتب دیگری چیزی نمی آموزند.» بیشترین نفوذی که روی فرزندان خود دارید الگویی…

قدرت زمان : راهی تضمین شده برای ثروتمند شدن
مقدماتی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : راهی تضمین شده برای ثروتمند شدن بعضی مواقع میان سخنرانی هایم به حضار می گویم چه کسانی دوست دارند فرمول تضمین شده ثروتمند شدن را بشنوند. بدون استثناء همه جواب مثبت می…

قدرت زمان : رهبران بزرگ کسانی هستند که مطالعه می…
مقدماتی جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : رهبران بزرگ کسانی هستند که مطالعه می کنند حداقل روزی یک ساعت در حوزه مورد علاقه تان مطالعه کنید. یک ساعت مطالعه در روز تقریبا مساوی است با خواندن یک کتاب در…