محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 572 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
بهانه بی بهانه : استفاده از قانون گُوِه
مقدماتی یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : استفاده از قانون گُوِه راه رسیدن به استقلال مالی این است که قانون پارکینسون را بشکنید. شما می توانید با تمرین کردن «اصل گوه» در تمام طول زندگی تان این کار را…

قدرت زمان : افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید
مقدماتی یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید فرم ساده ای برای مدیریت پروژه تهیه کنید. خوشبختانه به دلیل اهمیت مدیریت پروژه کتاب ها، کتابچه های تمرین، فرم های برنامه ریزی و برنامه…

قدرت بیان : خواسته های مشترک مخاطبین
مقدماتی شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

قدرت بیان : خواسته های مشترک مخاطبین آشنایی با رویاها، اهداف و ایده هایی که باعث وحدت مخاطبان می شود، خیلی مهم است. اجازه بدهید یک مثال بزنم. من با مخاطبان زیادی از جمله متخصصان…

قدرت زمان : لیست تمام کارها را تهیه کنید
مقدماتی شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : لیست تمام کارها را تهیه کنید ابتدا از هر کار، اقدام یا فعالیتی که باید انجام شود لیستی مدون تهیه کنید. کوچک ترین کار ها هم باید نوشته شوند. هر اندازه بیشتر…

بهانه بی بهانه : فرمول یک درصد برای پس انداز
مقدماتی جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : فرمول یک درصد برای پس انداز قبلا گفته می شد که اگر ده درصد هر درآمدتان را از اولین چک حقوقی تان تا زمان بازنشستگی پس انداز کنید اگر ثروتمند نشوید…