محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 385 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
بهانه بی بهانه: تست شخصیت
مقدماتی دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه: تست شخصیت فقط زمانیکه تحت فشار باشید، وقتی مجبور باشید یکی یا دیگری را انتخاب کنید، زمانی که تصمیم می گیرید دائما با یک ارزش زندگی کنید یا برخلاف آن زندگی کنید…

افزایش قدرت کنترل با عملی کردن ایده های مدیریت زمان
مقدماتی دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

افزایش قدرت کنترل با عملی کردن ایده های مدیریت زمان با عملی کردن ایده های مدیریت زمان انرژی تان بیشتر و فشار روحی تان کمتر می شود. با نفوذ در قدرت زمان احساس می کنید…

بهانه بی بهانه: انضباط فردی و شخصیت
مقدماتی یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه: انضباط فردی و شخصیت خود را موظف به داشتن معیارهایی کنید که بالاتر از معیارهایی است که دیگران از شما انتظار دارند. هیچ وقت بهانه های خودتان را نپذیرید. هیچ وقت دل…

دینامیت موفقیت: چگونه به خودتان انگیزه بدهید؟
مقدماتی شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: چگونه به خودتان انگیزه بدهید؟ انگیزه چیست؟ انگیزه، آن چیزی است که عمل را تشویق، انتخاب را مشخص و گرایش را تامین می کند. گرایش نیز، نیرویی درونی است که در هر فرد…

بهانه بی بهانه : تمام آنچه می توانی باشی باش
مقدماتی شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : تمام آنچه می توانی باشی باش یکی از خصلت های مهمی که با داشتن آن می توانید به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید، انضباط فردی است. انضباط فردی به شما کمک…