محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 479 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
دینامیت موفقیت : عملکرد نیروهای نگرش ذهنی منفی 
مقدماتی یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : عملکرد نیروهای نگرش ذهنی منفی  داستان بسیار جالبی درباره چگونگی حرکت نیروهای نگرش ذهنی منفی وجود دارد که به یکی از ایالات جنوبی (آمریکا) مربوط می شود. در آنجا که هنوز از…