محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
قدرت زمان : مسلط شدن بر زمان با اهداف و…
مقدماتی چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

قدرت زمان : مسلط شدن بر زمان با اهداف و خواسته‌ها شما باید خواسته هایتان را تعیین کنید. شما می توانید برای اهداف و مقاصد اصلی تان تصمیم بگیرید. واژه کلیدی در بهره وری فردی «شفافیت»…

دینامیت موفقیت : راه میانبری برای ثروتمند شدن هست؟
مقدماتی سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : راه میانبری برای ثروتمند شدن هست؟ میانبر بدین معناست: «راهی که مستقیم تر و سریع تر از سایر راه ها باشد.» پس از بررسی های فراوان ما توانستیم دستورالعمل موفقیت را دسته…

بهانه بی بهانه : احساسات منفی دلیل اصلی بیماری ها
مقدماتی سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : احساسات منفی دلیل اصلی بیماری ها بیماری های روان تنی احساسات منفی دلایل اصلی بیماری های روان تنی محسوب می شوند. این وقتی اتفاق می افتد که ذهن (روان)، بدن (تن)…

دینامیت موفقیت : روش نتیجه بخش فرانکلین 
مقدماتی دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : روش نتیجه بخش فرانکلین  بسیاری از افراد و شاید صدها هزار نفر، زندگینامه «بنجامین فرانکلین» را خوانده اند، ولی یاد نگرفته اند که چطور از اصول موفقیت او بهره ببرند. اما حداقل…

دینامیت موفقیت : انگیزه بخشیدن به خود و دیگران
مقدماتی یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : انگیزه بخشیدن به خود و دیگران در جریان خواندن مطالب مبحث دینامیت موفقیت، اهمیت علم معناشناسی، کلمات نمادین، تلقین به دیگران و تلقین به خود را دریافتید. . آقای «استون» این علم…