محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
بهانه بی بهانه : انضباط فردی و برتر بودن
مقدماتی شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : انضباط فردی و برتری فردی «ما همانی هستیم که دائما انجام می دهیم؛ بنابراین برتر بودن، یک عمل نیست بلکه یک عادت است.» ارسطو شما ارزشمندترین دارایی خودتان هستید. زندگی، نیروهای…

بهانه بی بهانه : محدودیت توانایی های شما
مقدماتی جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : محدودیت توانایی های شما میانگین افزایش درآمد سالانه در آمریکا حدود سه درصد است؛ تقریبا به اندازه افزایش هزینه زندگی و افزایش نرخ تورم. افرادی که درآمدشان سالانه سه درصد افزایش…

قدرت زمان : در کارهایتان مسئولیت پذیر باشید
مقدماتی جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

قدرت زمان : در کارهایتان مسئولیت پذیر باشید مسئولیت کامل انجام کارهایی را که برای رسیدن به هدف تان ضروری هستند بپذیرید. با خودتان تکرار کنید: «اگر قرار است کاری انجام شود که به هدفم…