محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 572 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
بهانه بی بهانه : پیامدها در مدیریت زمان 
مقدماتی چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : پیامدها در مدیریت زمان  یکی از مهم ترین واژه ها در مدیریت زمان، واژه «پیامد» است. اهمیت کارها به اندازه ی پیامدهای جدی بالقوه ای است که انجام دادن یا انجام…

قدرت زمان : تهیه نمودن یک تصویر از پروژه
مقدماتی چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : تهیه نمودن یک تصویر از پروژه یکی از مهم ترین روش ها برای طراحی و مدیریت پروژه «تابلو داستان» نامیده می شود. این تکنیک ابتدا توسط شرکت والت دیزنی برای طراحی کارتون…

بهانه بی بهانه : برنامه استراتژیک فردی
مقدماتی سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : برنامه استراتژیک فردی در برنامه ریزی استراتژیک شرکتی، تمرکز اصلی روی افزایش «بازگشت نقدینگی» است. نقدینگی در یک تجارت مبلغ پولی تعریف می شود که توسط صاحبان آن تجارت در آن…

بهانه بی بهانه : مدیریت زمان و انضباط فردی 
مقدماتی دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : مدیریت زمان و انضباط فردی  «اگر بر نفس تان غلبه نکنید نفس تان بر شما غلبه خواهد کرد.» ناپلئون هیل شاید هیچ حوزه ای از زندگی تان نباشد که در آن…