محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
قدرت زمان : داشتن برنامه ریزی مجدد
مقدماتی یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : داشتن برنامه ریزی مجدد برای تعیین بهتر اولویت های کارهای شخصی تان فرایند برنامه ریزی مجدد بسیار مؤثر است. تمرکز اصلی برنامه ریزی مجدد روی ساده کردن است. باید پیوسته به دنبال…

دینامیت موفقیت : کمر درد قبل از امتحان
مقدماتی شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : کمر درد قبل از امتحان به دلیل روابط متقابل ذهن و جسم، سطح نیمه هوشیار ذهن، تحت تأثیر اختلالات عاطفی می تواند اختلالات جسمانی را ایجاد کند. یکی از تجارب واقعی، این…

دینامیت موفقیت : همیشه یک درمان وجود دارد
مقدماتی پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : همیشه یک درمان وجود دارد در مطلب قبلی به زندگی یک مدیر فروش پرداختیم. در ادامه به بررسی زندگی یک مدیر فروش دیگر می پردازیم: این مدیر فروش پس از رزرو اتاقی…