محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 186 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
چگونه بازدارنده‌ها و مجوزها را از بازدارنده های تقابلی تشخیص‌دهیم؟
مقدماتی شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

چگونه بازدارنده ها و مجوزها را از بازدارنده های تقابلی تشخیص دهیم؟ شما چگونه می توانید در عمل یک بازدارنده تقابلی منفی را از یک بازدارنده تشخیص دهید؟ و یا یک بازدارنده تقابلی مثبت را…

کارمندان بدقلق : در درگیری ها خونسرد بمانید
مقدماتی جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : در درگیری ها خونسرد بمانید این مقاله در ادامه مقاله ی “چه وقت باید از دعوا کنار کشید؟” است. برای شناختن شخصیت های نام برده شده (دنیس و نانسی) می توانید اول…

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۵)
مقدماتی جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۵) شانزدهمین راز بازاریابی چریکی آزمایش است.  ما قدرت تعهد در بازاریابی را تحسین می کنیم، اما چطور تشخیص می دهید که به چه چیز تعهد دارید؟ پاسخ این سوال با استفاده…

کارمندان بدقلق: عواقب درگیری های سازمانی را در نظربگیرید
مقدماتی پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: عواقب درگیری های سازمانی را در نظر بگیرید پس از اینکه در یک تعارض سطح پایین درگیر شدید، مکث کنید و از خودتان بپرسید اگر شما در این اختلاف عقیده برنده شوید، برای…

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۴)
مقدماتی پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

اسرار شگفت انگیز بازاریابی چریکی (۴) یازدهمین راز بازاریابی چریکی رضایت است.  در میانه راه معرفی ۲۰ راز بازاریابی چریکی با رازی مواجه می شویم که امیدواریم رویاهای شما را متلاشی نکند اما اگر می خواهید یک…

بازدارنده های تقابلی در تحلیل رفتار متقابل
مقدماتی پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

بازدارنده های تقابلی در تحلیل رفتار متقابل پیامهایی که از حالت نفسانی «والد» مادر و پدر سرچشمه می گیرند بازدارنده های تقابلی نام دارند. شما آنها را بعنوان محتوای «والد» خودتان بایگانی می کنید. الگوبرداری…

کارمندان بدقلق: چه وقت باید از دعوا کنار کشید؟
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : چه وقت باید از دعوا کنار کشید؟ دنیس، نماینده ی فروش، و نانسی، مدیر بازاریابی، مشغول فریاد کشیدن بر سر همدیگرند. جر و بحث آنها ریشه در شکایت یکی از مشتریان دارد….