محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری رضائی

تا به حال 190 محتوا توسط علیرضا بشیری رضائی منتشر شده است.
سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: بازی های روانی
مقدماتی چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: بازی های روانی در گروه، سیال سازی ذهن به پایان رسیده است. تعدادی پیشنهاد بر روی تخته نوشته شده است. کسی که آنها را یادداشت کرده است می گوید:…

کارمندان بد قلق: بد قلقی ناشی از احساسات شدید
مقدماتی سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

کارمندان بد قلق : بد قلقی ناشی از احساسات شدید اگرچه رفتار بد قلق ممکن است در شخصیت آزارنده یا در مشکلات مربوط به سلامتی جسمانی یا عقلانی افراد ریشه داشته باشد، اما قسمت اعظم…

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: فعالیت ها
مقدماتی سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: فعالیت ها خانمی که در گروه روبروی من نشسته، سر صحبت را باز می کند: «مدتیه وقتمان صرف این می شود که درباره این که قرار است اینجا چکار…

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: وقت گذرانی
مقدماتی دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: وقت گذرانی دوباره به گروه برمیگردیم، آن سکوتی که بر گروه حاکم بود شکسته است و چند نفر از تجربیاتی که قبلا در گروه داشته اند سخن می گویند….

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: مراسم و مناسک
مقدماتی یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

سازماندهی زمان در تحلیل رفتار متقابل: مراسم و مناسک همچنانکه در گروه نشسته ایم، مردی که در روبروی من نشسته است ناگهان سکوت را می شکند، به نفر پهلو دستی خود رو کرده و می…

شتاب بخشی در اثر مرکب: بهتر از انتظارات انجام دهید
مقدماتی شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

شتاب بخشی در اثر مرکب: بهتر از انتظارات انجام دهید من با مدیرعاملی همکاری می کردم که فلسفه اش این بود که مبالغ مربوط به مردم، شامل فروشندگان و تامین کنندگانش را چند روز پیش…