محتوای تولید شده توسط علیرضا بشیری

تا به حال 64 محتوا توسط علیرضا بشیری منتشر شده است.
ناهمخوانی و ناهماهنگی در حالات نفسانی
مقدماتی پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

ناهمخوانی و ناهماهنگی در حالات نفسانی واضح است که این تقسیم بندی بین خود واقعی و خود عملی برای تشخیص حالات نفسانی مشکلات بیشتری می آفریند. از آنجائیکه آن حالت نفسانی که دارای قدرت اجرایی…