همیشه حرف جالبی برای گفتن داشته باشید

همیشه حرف جالبی برای گفتن داشته باشید
مجموع 5 از 1 رای

حرف جالب

همیشه حرف جالبی برای گفتن داشته باشید

حتما شما هم شنیده اید که بعضیها میگویند:
«نمی توانم به مهمانی بروم، لباس ندارم که بپوشم.» اما آخرین باری که شنیدید کسی گفت: «نمی توانم به مهمانی بروم برای اینکه حرفی برای گفتن ندارم» کی بود؟ وقتی به جلسه و اجتماعی می روید که از شبکه بزرگی درست شده است، طبیعی است که لباس منظمی بپوشید و دقت کنید که کفشهایتان با لباستان به هم بخورند و جور دربیاید. پیراهن و کت و شلوار شما هم باید به شکلی با هم هماهنگ باشند. سرتان را شانه می کنید، کارتهای ویزیت را در جیبتان می گذارید و عازم میشوید. اما آیا بهترین چیزتان را فراموش نکردید؟ آیا فکر کردید که چه باید بگویید و چگونه حرف بزنید که تصویر بهتری از خود را به نمایش بگذارید؟ آیا هر چه را به ذهنتان می رسد بازگو می کنید؟ همانطور که وقتی می خواهید لباس بپوشید کورکورانه دست در قفسه لباستان نمی برید تا یکی را بیرون بکشید، باید برای صحبت کردن هم دستورالعملی داشته باشید. یکی از کارهایی که میتوانید بکنید این است که قبل از ترک منزل به برنامه اخبار گوش بدهید. در این لحظه در دنیا چه اتفاقی افتاده است؟ باید بدون توجه به جمعیتی که قرار است به آنها بپیوندید، حرفی برای گفتن داشته باشید.
بدون داشتن آخرین خبرها از خانه بیرون نروید
آخرین کاری که بعد از پوشیدن لباس و قبل از ترک خانه باید بکنید این است که رادیو را روشن کنید و به خبرهای آن گوش بدهید. یا روزنامه صبح را ورق بزنید و از خبرهایش آگاه شوید. هر اتفاقی که امروز افتاده جالب است. وقتی از اخبار مطلع باشید، مجبور نیستید از اشخاص درباره خبرهای روز سؤال کنید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن