چطور یک گفتگو را زنده نگه داریم

چطور یک گفتگو را زنده نگه داریم
به این مقاله امتیاز دهید

گفتگو

 چگونه یک گفت وگوی مرده را زنده کنیم

هرگز از همکاران نپرسید: «آیا این گفت وگو برای تو هم خوبست؟» به کمک روش زیر به ذهن خود استراحتی بدهید. شما میتوانید گفت و گوی خود را با کسی که با او حرف می زنید داغ تر کنید.

متوجه صحبتهای دیگران باشید
دوستی به نام نانسی دارم که پرستار خانه سالمندان است. نانسی به این سالمندان توجه فراوان دارد، با این حال معتقد است که صحبت کردن با همه آنها آسان نیست. او در رابطه برقرار کردن با بعضی از این سالمندان دشواری دارد. نانسی به یکی از این زنان سالمند به نام آتیس اشاره می کرد. ارتباط ایجاد کردن با او برایش دشوار بود. نانسی می گوید: «درست بعد از یک توفان و رگبار شدید به خانم آتیس گفتم هفته پیش توفان وحشتناکی داشتیم مگه نه؟» نانسی در ادامه حرفش گفت: خانم آتیس انگار گلویم را فشرد. او گفت: برای گیاهان خوب بود.» نانسی معتقد بود که طرز جواب دادن خانم آتیس صحبت او را تمام کرد. «آیا هرگز از خانم آتیس پرسیدی که گیاهان را دوست دارد؟»
گیاهان؟» گفتم: «بله، گیاهان خانم آتیس موضوع گیاهان را مطرح ساخت.» از نانسی خواستم لطفی در حق من بکند. «از او این سؤال را بکن.» نانسی در برابر این خواسته من مقاومت داشت اما من اصرار کردم. سرانجام نانسی قول داد که این کار را بکند.
روز بعد نانسی از محل کارش به من زنگ زد: «لیل، از کجا میدانستی؟ نه تنها خانم آتیس گیاهان را دوست دارد، بلکه گفت با یک باغبان ازدواج کرده است. امروز با خانم آتیس مسئله متفاوتی داشتم. نمی توانستم دهانش را ببندم. او تا بخواهی درباره درختان و گیاهان مختلف و شوهرش حرف زد…»

ارتباط برقرار کننده های خوب می دانند که نظرها و عقاید، به خودی خود مطرح نمی شوند. اگر خانم اتیس موضوع گیاهان را مطرح کرد، حتما باید با گیاهان رابطه ای داشته باشد. از آن گذشته، وقتی از کلمه گیاهان نام برد دلش می خواست درباره آنها حرف بزند. اما اگر خانم آتیس در جواب نانسی گفته بود:
به خاطر این باران سگ من نتوانست بیرون برود.» نانسی می توانست درباره سگش با او حرف بزند. اگر خانم آتیس می گفت: «باران برای آرتروز من بد است.» آیا میدانید که نانسی درباره چه موضوعی باید صحبت می کرد؟
وقتی با کسی حرف می زنید، گوشهایتان را باز نگه دارید. دنبال سرنخها بگردید. به ارجاعهای غیرعادی توجه کنید. اگر دو نفر وجه مشترکی داشته باشند، وقتی موضوع مورد علاقه میان دو نفر مطرح می گردد، هر دو طرف درباره اش حرف می زنند.
کافیست به کلمات توجه کنید. کارآگاه کلمات باشید. اگر روی حرفهای مورد علاقه طرفین متمرکز شوید، بدانید که صحبت شما تمام ناشدنی خواهد بود.

کارآگاه کلمه باشید
به تک تک کلماتی که طرف مقابل صحبت شما به آن اشاره می کند توجه کنید. اینگونه مانند شرلوک هلمز به موضوعی برمی خورید که برای طرف مقابل بسیار جالب توجه است.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن