چطور افراد را به هم معرفی کنیم

چطور افراد را به هم معرفی کنیم
به این مقاله امتیاز دهید

معرفی

چطور افراد را به هم معرفی کنیم؟

مهم است هوای کسانی را که برای اولین بار به جمعی وارد میشوند داشته باشیم.
«سوزان، مایلم تو را به جان اسمیت معرفی کنم. جان، ایشان سوزان جونز هستند.» راستی انتظار دارید این دو نفر با هم چقدر حرف بزنند؟
سوزان و جان را به خاطر صحبت نکردنشان با هم سرزنش نکنید. تقصیر در این میان به گردن کسی است که آنها را به هم معرفی کرده است.
برندگان بزرگ ممکن است زیاد حرف نزنند، اما گفت وگوی آنها ناگهان و هنوز شروع نشده به انتها نمی رسد. بدانید و هرگز اشخاص را با دو کلمه گفتن اسمشان به یکدیگر معرفی نکنید: «سوزان، مایلم تو را به جان معرفی کنم. جان قایق بسیار جالبی دارد. سال قبل در تابستان به اتفاق به یک سفر رفتیم. جان، ایشان سوزان هستند. سوزان سردبیر مجله… است.»
این نوع معرفی کردن به سوزان فرصتی می دهد تا از جان درباره نوع قایقش سؤال کند و مثلا بپرسد با آن گروه سال قبل به کجا رفتند. جان هم فرصتی پیدا می کند تا از میل و علاقه اش به نوشتن یا آشپزی کردن و چیزهای دیگر حرف بزند.

معرفی دو کلمه ای نکنید
وقتی اشخاص را به هم معرفی می کنید، قلاب بدون طعمه را به درون آب پرتاب نکنید. در معرفی اشخاص به یکدیگر کافی نیست که تنها اسم آنها را به زبان بیاورید. چه بهتر که مطالبی درباره هر دو طرف ارائه دهید تا در صحبت گشوده شود.
اگر راحت نیستید که در جریان معرفی شغل اشخاص را به اطلاع دیگران برسانید، می توانید به سرگرمیها و حتى استعدادهای آنها اشاره کنید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن