چرا اهمیت اقیانوس آبی رو به افزایش است

چرا اهمیت اقیانوس آبی رو به افزایش است
به این مقاله امتیاز دهید

اقیانوس-آبی
چرا اهمیت استراتژی اقیانوس آبی رو به افزایش است؟

هنگامی که برای اولین بار استراتژی اقیانوس آبی در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، عوامل متعددی وجود داشت که اهمیت بیش از پیش خلق اقیانوسهای آبی را آشکار می کرد. در صدر لیست این واقعیت قرار داشت که رقابت در صنایع موجود شدیدتر می شد و فشار روی هزینه ها و سود رو به افزایش بود. این نیروها از بین نرفته اند بلکه، شدیدتر هم شده اند. اما در پس اینها، در طول ده سال گذشته یعنی از زمانی که ویرایش نخستین کتاب در این باره منتشر شد، چندین گرایش جدید در سطح جهانی با چنان سرعتی ظاهر شده اند که کمتر کسی حتی تصورش را می کرد. به باور ما، این روندها به خلق اقیانوس آبی اهمیت بیشتری داده اند و در آینده آن را به فعالیتی مهم در فرایند استراتژیک تبدیل می کنند.

نیاز فزاینده به راه حل های جدید و خلاق

با نگاهی کلی به طیف صنایعی که اساسا شخصیت ما را می سازند فهرستی به صورت زیر به دست می آید: نظام بهداشت، آموزش پایه تا پایان دبیرستان، دانشگاه ها، خدمات مالی، انرژی، محیط زیست و دولت. در تمام این صنایع تقاضا زیاد است اما نقدینگی و بودجه ها پایین است. در طول ده سال اخیر، هر یک از این صنایع به صورتی جدی برای قبول تکالیفی جدید فرا خوانده شده اند. به سختی می توان دوره ای را در تاریخ به یاد آورد که در آن استراتژی هایی را که دست اندکاران طیف وسیعی از صنایع و بخشها به کار گرفته اند تا این حد نیازمند بازنگری اساسی بوده باشد. برای حضور معنیدار، تمام این بازیگران به صورت فزایندهای فرا خوانده شده اند تا استراتژی های خود در کسب ارزش نوآورانه با هزینه ای پایین تر را بازنگری کنند.

سری مقالات استراتژی اقیانوس آبی را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن