ویژگی های لازم یک مدیر

ویژگی های لازم یک مدیر
به این مقاله امتیاز دهید

مدیر
ویژگی های لازم یک مدیر

روش رویارویی یک رهبر با موقعیت های دشوار زندگی، آگاهی زیادی از نوع شخصیت او به دست میدهد. بحران ها سازنده شخصیت نیستند اما ماهیت آن را آشکار می کنند. آنها مانند چهار راهی هستند که فرد را مجبور به انتخاب می کنند: استواری یا مصالحه و تسلیم. هربار که فرد، استواری و قدرت اخلاقی را برمی گزیند، قوی تر می شود حتی اگر این انتخاب او نتایجی منفی به دنبال داشته باشد. الکساندر سولژنیتسین، برنده جایزه نوبل ادبیات، گفته است:
معنا و مفهوم زندگی زمینی آنچنان که ما عادت کرده ایم فکر کنیم در ثروت نیست بلکه در پرورش و رشد روحی است.» پرورش شخصیت در قلب پرورش و رشد فرد، نه تنها به عنوان رهبر، بلکه یک انسان قرار دارد. چه نکته هایی را باید در مورد شخصیت و قدرت اخلاقی دانست؟

۱.قدرت اخلاقی چیزی بیش از حرف است
هرکس می تواند بگوید که دارای قدرت اخلاقی و شخصیتی قوی است، اما عمل، نشانگر واقعی شخصیت است. شخصیت شما تعیین می کند چه نوع انسانی هستید. این که چه نوع انسانی هستید، تعیین کننده نگرشی است که دارید. نگرش شما نوع عملتان را معین می کند. به این دلیل هرگز نمی توان شخصیت یک رهبر را از اعمالش جدا کرد. اگر اعمال و نیات یک رهبر دایما علیه یکدیگر عمل می کنند، برای دریافتن دلیل آن به شخصیت او توجه کنید.

۲. استعداد موهبتی خداداد است اما شخصیت قوی یک انتخاب است
ما هیچ کنترلی روی جنبه های متعددی از زندگی خود نداریم. انتخاب والدین ما به اختیارمان نیست. محل یا شرایط تولد و پرورش ما هم همینطور. ما استعدادها یا ضریب هوشی خود را انتخاب نمی کنیم. اما انتخاب شخصیت ما به عهده خودمان است. در واقع، هربار که ما تصمیمی می گیریم، شخصیت خود را دوباره خلق می کنیم، مثال: تصمیم در مورد این که در موقعیتی دشوار جا زده و تسلیم شویم و یا راه خود را با سعی و تلاش هموار کنیم. تصمیم در این مورد که حقیقت را پیچانده و خود را گول بزنیم و یا اینکه آن را قبول کرده و بهایش را بپردازیم، پول در آوردن از راه آسان ولی غیرشرافتمندانه را انتخاب کرده و یا با انتخاب شرافت و اصول اخلاقی، هزینه این کار را نیز بپردازیم. شما با نوع زندگی و انتخاب امروزتان، به خلق و دوباره سازی شخصیت خود ادامه میدهید.

سری مقالات ویژگی های لازم یک مدیر را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن