نور چشمی ها را شناسایی کنید

نور چشمی ها را شناسایی کنید
مجموع 5 از 1 رای

نور چشمی ها را شناسایی کنید
نور چشمی ها را شناسایی کنید

در گذشته یک بار اشتباه بزرگی مرتکب شدم. البته شاید اشتباهات زیادی داشتم، اما این مورد در ذهن من مانده است. در شرکتی مشغول بودم که آنجا یک تعمیرکار داشت. ما در پایان هر روز، در دفترچه ای یادداشت می کردیم چه کارهایی باید انجام بگیرد، مانند تعویض حباب لامپ ها، تمیزکاری ها، تعمیر صندلی های شکسته و از این قبیل کارهایی که “هری” انجام می داد.

در آن روزها دو شعبه داشتیم، به تدریج از اینکه “هری” زمان بیشتری را در شعبه ی دیگر سپری می کرد عصبانی می شدم و هرگز نمی شد به راحتی “هری” را پیدا کرد.

یادداشت های من در دفترچه، کوتاه و تند و شدیدتر می شد، ولی اثری نداشت. اگر او را پیدا می کردم حتما توبیخش می کردم. در آن شعبه ی دیگر، همه ی کارهای تعمیر انجام داده می شد، در حالیکه در قسمت ما هیچ کاری صورت نمی گرفت.

برای من غیر قابل تحمل بود. روزی منتظر “هری” ماندم تا مسئله را حل کنم. “هری” نیامد، بنابراین رفتم شعبه دیگرمان. آنجا دیدم “هری” با رئیس مشغول نوشیدن قهوه است. بسیار عصبی و هیجان زده وارد دفتر شدم؛ “چه غلطی می کنی؟ تو باید کارهای تعمیراتی آن قسمت را انجام بدهی، نه اینکه اینجا بنشینی و قهوه بخوری!”

چندین اشتباه بد و بزرگ:

  • شما هرگز سر کسی که مشغول نوشیدن قهوه است عربده نمی کشید، به ویژه که در زمان استراحت رسمی باشد.
  • شما هرگز بر سر کسی که توسط رئیس به نوشیدن قهوه دعوت شده است نعره نمی کشید.
  • شما هرگز در مقابل رئیس مرکزی بدون بررسی حقایق اولیه با افراد، بر سر آنها فریاد نمی کشید.
  • شما کارها را به درستی انجام می دهید، از طریق شبکه های مناسب وارد می شوید و در انتظار کارگر خط کار نمی شینید.
  • شما همیشه نور چشمی ها را شناسایی می کنید، در این حالت “هری” چنین بود.

چرا “هری” جزء نور چشمی ها محسوب می شد، چون او پدر همسر مدیر بود. او دارای نفوذ و اختیار و قدرتی بود که من در خواب هم نمی دیدم. او در آن قسمت از اداره کار می کرد، چون دامادش  از او خواسته بود و همانطور که گفتم من اشتباه بزرگی مرتکب شدم.

همواره در شرکت هایی که مشغول بودم، صندوق دار، راننده ی مدیر کل، حسابدار یا مسئول تدارکات چنین ویژگی را داشتند.

همیشه شناسایی و تشخیص نور چشمی ها مدت زمانی طول می کشید. آنها دارای برگ برنده ای بودند که یا دسترسی شان به رئیس امکان پذیر بود، یا مانند خویشاوند نزدیکی با رئیس در ارتباط بودند.

آنها را بیابید و بشناسید.

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)

ادامه مقالات موفقیت در بازار کار را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن