نوازش خود

نوازش خود
مجموع 5 از 3 رای

نوازش خود

نوازش خود

شیوه ای که با آن خود را لمس می کنید، به بیننده سرنخ هایی درباره ی احساس تان می دهد. بیشتر حرکاتِ لمسی به فرد آرامش می دهند. در ناخودآگاه تان گویی شخص دیگری شما را لمس می کند؛ درست مانند اینکه خود را دو نفر بدانید: یک نفر تسکین می دهد و دیگری لمس می شود.

حرکات لمسی رایج عبارتند از:

در آغوش گرفتن یا نوازش خود: در دوران کودکی وقتی ناراحت می شدید، پدر و مادر یا کسی از شما مراقبت می کرد و در آغوش تان می گرفت تا آرام شوید. اکنون که بزرگ شده اید، وقتی احساس دستپاچگی یا عدم امنیت می کنید و کسی آنجا نیست تا به شما آرامش خاطر دهد یا اینکه درست نیست از دیگری بخواهید تا شما را آرام کند، خود را در آغوش می گیرید یا نوازش می کنید تا دل گرم و آرام شوید. رایج ترین حرکاتِ لمسی، مالیدن گردن و نوازش دست ها یا صورت است.

نیمه در آغوش گرفتن: از آنجا که وقتی بازوان خود را به حالت ضربدری روی هم می اندازید نشان می دهید که ترسیده اید یا حالت تدافعی به خود گرفته اید، ممکن است در عوض حالت نیمه آغوش را به خود بگیرید. در این حالت یک دست را روی بدن می اندازید و دست دیگر را نگه می دارید یا لمس می کنید و به این شکل یک سد نسبی می سازید. این حرکات در زنان بیشتر از مردان دیده می شود.

برگ انجیر: مردان دست شان را به حالت دفاعی در مقابل خود قرار می دهند تا احساس امنیت کنند. آنها به طور ناخودآگاه از یک حمله ی احتمالی محافظت می کنند. اگر در جبهه بندی بازیکنان فوتبال، هنگام ضربه ی کاشته ی بلند، دقت کنید می بینید که بازوان و دست های شان را در چه موقعیتی قرار داده اند.

دفعه ی بعد اگر کسی را دیدی که احساس تنهایی می کند یا به هر دلیلی آسیب پذیر است، به شیوه ی قرار گیری دست هایش دقت کنید. می بینید که دستانش را به حالت برگ انجیر قرار داده ایت تا به خود آرامش خاطر و دل گرمی بدهد.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن