نقش مدیر در توازن کار و زندگی شخصی

توازن میان کار و زندگی شخصی چیزی نیست که به خودی خود اتفاق بیفتد. باید برای به دست آوردن آن دست به کاری بزنید، و در جایگاه مدیر، کارکنان را تشویق کنید تا آن‌ها پیگیر موضوع باشند. اما اول از همه، باید نشانه‌های عدم توازن کار و زندگی شخصی را در شرکت یا واحد خود … ادامه خواندن نقش مدیر در توازن کار و زندگی شخصی