دینامیت موفقیت : اولین گام پس از تنظیم اهداف
مقدماتی جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : اولین گام پس از تنظیم اهداف اولین و مهم ترین کار پس از تنظیم اهداف، عمل به آنهاست. یک بانوی ۶۳ ساله به نام «چارلیز فیلیپا» تصمیم گرفت مسافت نیویورک تا میامی…

بهانه بی بهانه : پذیرش مسئولیت و کنترل
مقدماتی جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : پذیرش مسئولیت و کنترل میان پذیرش مسئولیت و میزان کنترلی که حس می کنید بر زندگی تان دارید رابطه مستقیمی وجود دارد. این یعنی هرچه بیشتر مسئولیت قبول کنید حس کنترل…

قدرت زمان : اصول اساسی برای تعیین هدف (۲)
مقدماتی جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

قدرت زمان : اصول اساسی برای تعیین هدف (۲) مرتب هدفهایتان را به خودتان تلقین کنید برای رسیدن به اهداف، تکنیکی وجود دارد که تکنیک تلقین استاندارد نامیده می شود. برای استفاده از این شیوه…

دینامیت موفقیت : یاد بگیرید اهدافتان را تنظیم کنید
مقدماتی پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : یاد بگیرید اهدافتان را تنظیم کنید چهار نکته مهم را باید در ذهن داشته باشید: ١- هدفتان را بنویسید، چون به این ترتیب، تفکرتان را شفاف می کنید. حین نوشتن، قدرت تفکر،…