دینامیت موفقیت : بخشی از یک اتفاق بزرگ باشید
مقدماتی جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : بخشی از یک اتفاق بزرگ باشید مادری را می شناسم که تنها فرزندش را از دست داد؛ دختر نوجوان زیبا و شادی که برای اطرافیان، الهام بخش بود. مادرش برای کنار آمدن…

برندسازی شخصی : لباسی با ویژگیهای برندتان انتخاب کنید
مقدماتی جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : لباسی با ویژگیهای برندتان انتخاب کنید داشتن برند شخصی به این معنی است که می دانید چه کسی و مظهر چه چیزی هستید. همان طور که گفته شد شما باید اصیل باشید،…