بازاریابی محتوایی: واقعیت‌هایی درباره آژانس‌های بازاریابی محتوایی(۱)
مقدماتی پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: واقعیت هایی درباره آژانس های بازاریابی محتوایی (۱) بسیاری از آژانس های بازاریابی محتوایی، با محتوا بازاریابی نمی کنند “کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد”؛ این ضرب المثل را می توان…

برندسازی شخصی : از همکاران راهنمایی بخواهید
مقدماتی پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : از همکاران راهنمایی بخواهید شاید این توصیه با مفهوم رقابت تناقص داشته باشد ؛ ولی یکی از منابع ارزشمند که می توانید داشته باشید همکاران شما هستند اگرچه ممکن است در برخی…

شیوه ای برای اثبات اعتبار؛ داستان استارباکس Starbucks
مقدماتی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

شیوه ای برای اثبات اعتبار؛ داستان استارباکس Starbucks یکی از بهترین شیوه ها برای اثبات اعتبار پیشگام بودن شما این است که اولین نام در یک رسته ی کاری جدید باشید. استارباکس، اولین کافی شاپ…