برندسازی شخصی : چطور بیانیه‌ی برند شخصی‌تان را بنویسید
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : چطور وعده ی ویژه و بیانیه‌ ی برند شخصی‌ تان را بنویسید وعده ی ویژه و بیانیه ی برند شخصی شما با هم پیوند نزدیکی دارند؛ بیانیه ی برند شخصی شما در…

تعریف تخریب و احساسهای تخریبی
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

تعریف تخریب و احساسهای تخریبی پیچیدگی های زیادی در مورد معانی اصطلاحات وضعیت تخریبی و احساسهای تخریبی در آثار و نوشته های تحلیل رفتار متقابل وجود دارد. بعضی از نویسندگان این دو اصطلاح را به…

روش هایتان را به روز کنید
مقدماتی پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

روش هایتان را به روز کنید به تناوب باید فهرست پستی تان را به کمک خدمات پستی بررسی کنید تا ازتغییر آدرس افراد اطلاع پیدار کنید که این مساله از قوانین اصلی بازاریابی مقدماتی است….

دینامیت موفقیت : بی اطلاعی، دردسرساز است
مقدماتی پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : بی اطلاعی، دردسرساز است پس از بررسی منابع شناخته شده از قدرت های نامرئی حال باید واقع بینانه تر عمل کنیم و منابع ناشناخته آن را هم بررسی نماییم، یعنی پدیده های…