بهانه بی بهانه : همیشه حق با مشتری است
مقدماتی یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : همیشه حق با مشتری است هر هفته با تاجرهایی صحبت می کنم که از سطح فروش و سودآوری سازمان خود ناراضی هستند. آنها اصرار دارند که محصولات و خدمات شان عالی…

بهانه بی بهانه : نظم و انضباط فردی و تجارت
مقدماتی شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : نظم و انضباط فردی و تجارت «خویشتن داری در راه کسب یک هدف بلند مدت و البته برخورداری از اراده لازم برای حفظ چنین سطحی از خویشتن داری، آموزش بسیار خوبی…