بهانه بی بهانه : رابطه ی انضباط فردی و فروش
مقدماتی پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : رابطه ی انضباط فردی و فروش “تا وقتی فروشی صورت نگیرد هیچ اتفاقی نمی افتد.”  «رد موتلی» مهم ترین عامل در موفقیت یک تجارت، فروش است. تا وقتی فروشی صورت نگیرد…

دینامیت موفقیت : شخصیت خود را شکل دهید
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : شخصیت خود را شکل دهید «شخصیت، یاد دادنی نیست، بلکه شکل گرفتنی و اکتسابی است.» این، سخن «آرتور برگر»، رئیس سازمان کودکان بی سرپرست بوستون است. معنی اکتساب به شرح زیر است :…

بهانه بی بهانه : معیارهای بالا تعیین کنید
مقدماتی چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : معیارهای بالا تعیین کنید شما برای اینکه معیارهایی برای عملکرد عالی در تک تک بخش های تجارت خود تعیین کنید و بعد مدام تلاش کنید تا حتی بهتر شوید به انضباط احتیاج…