قدرت زمان : دوازده اصل برای رسیدن به اوج عملکرد(۲)
مقدماتی دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

قدرت زمان : دوازده اصل برای رسیدن به اوج عملکرد(۲) اصل پنجم: زمان نایاب ترین منبع انجام کار است در دنیای امروز بزرگ ترین مشکل اکثر مردم کمبود وقت است. مردم ممکن است پول و…

تکنیک فروش : اعتبارسازی در مذاکره ی فروش (۶)
مقدماتی یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

تکنیک فروش : اعتبارسازی در مذاکره ی فروش (۶) بازدید از محل کارخانه بسیاری از فروشندگان برای به دست آوردن اعتماد خریداران خود، آنها را به بازدید از کارخانه دعوت می کنند تا با دیدن…

دینامیت موفقیت : انگیزه بخشیدن به خود و دیگران
مقدماتی یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : انگیزه بخشیدن به خود و دیگران در جریان خواندن مطالب مبحث دینامیت موفقیت، اهمیت علم معناشناسی، کلمات نمادین، تلقین به دیگران و تلقین به خود را دریافتید. . آقای «استون» این علم…

ایده پردازان ۳۸(۲): ریسمان بارها شکست خورد تا به موفقیت رسید!
مقدماتی یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

ایده پردازان ۳۸(۲): ریسمان بارها شکست خورد تا به موفقیت رسید! در قسمت دوم ریسمان، مهدی یگانه، مدیر عامل مجموعه، در رابطه با چالش نیروی انسانی می گوید. استخدام یک نیروی خوب خیلی سخت است؛…

برندسازی شخصی : چه طور درباره ی خودتان بنویسید
مقدماتی یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : چه طور درباره ی خودتان بنویسید یکی از مهم ترین قسمت ها  در رسانه های اجتماعی و سایت شخصی، نوشتن خلاصه ای درباره ی خودتان است. این خلاصه نویسی فرصت بسیار خوبی…