بازاریابان و شبکه های اجتماعی
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

بازاریابان و شبکه های اجتماعی بازاریابان قدیمی برای جلب نظر مردم و رساندن پیام خود به مخاطب در میان هجمه های تبلیغاتی، کارهای دیوانه وار و متهورانه ای انجام می دهند. بسیاری از این کارها…

تکنیکهای فروش : ویژگی های فروشنده (۵)
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

تکنیکهای فروش : ویژگی های فروشنده (۵) مدیریت خود : اغلب فروشندگان در شرایطی قرار می گیرند که بدون نظارت مستقیم سرپرست خود باید کار محول شده را انجام دهند، به همین دلیل باید توانایی…

دینامیت موفقیت: سرمایه گذاری وستینگ‌هاوس روی ارتباطات فوق‌حسی
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : سرمایه گذاری وستینگ هاوس روی ارتباطات فوق حسی کاملا واضح است که امروزه هر نویسنده ای که در حیطه پدیده های روان شناسی قلم می زند، تلاش می کند مطلبش را برای…

گاو بنفش: امروزه بازاریاب بودن چه معنایی دارد؟
مقدماتی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش: امروزه بازاریاب بودن چه معنایی دارد ؟ اگر گاو بنفش یکی از Pهای بازاریابی است، پیامدهای عمیقی را باید برای تشکیلات اقتصادی داشته باشد. این می تواند تعریف بازاریابی را هم تغییر دهد….