بهانه بی بهانه : ارتباط سلامت و انضباط فردی
مقدماتی دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : ارتباط سلامت و انضباط فردی «احترام به خود ریشه انضباط است؛ عزت نفس زمانی رشد می کند که بتوانید به خودتان نه بگویید.»  آبرا هام جاشوآ هشل در حال حاضر در…

برندسازی شخصی : شبکه های اجتماعی تان را شخصی کنید
مقدماتی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : شبکه های اجتماعی تان را شخصی کنید اولین برداشتی که در اینترنت از شما می شود بسیار شبیه اولین برداشتی است که در برخورد حضوری از شما می شود، بنابراین خوب است…