دینامیت موفقیت: تو را به مبارزه می طلبم
مقدماتی پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : تو را به مبارزه می طلبم اکثر مردم به الگوهای انگیزه ساز واکنش نشان می دهند. مؤثرترین نوع آنها می تواند از شعار، سخنان بیهوده یا حتی افسانه ها گرفته شود. ما به…

گاو بنفش: بازاریابان انبوه از محاسبه متنفرند
مقدماتی پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش : بازاریابان انبوه از محاسبه متنفرند البته بازاریابان، بی واسطه و مستقیم میدانند که محاسبه، کلید موفقیت است. اینکه بدانند چه می کنند و چه چیز بهتر و موثرتر است و کار را…

واقعیت مجازی ، تهدید بعدی برای محتاطان دنیای گذشته
مقدماتی چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

واقعیت مجازی ، تهدید بعدی برای محتاطان دنیای گذشته پیشرفت دیگری وجود دارد که شاید بیش از هر چیز دیگری که تاکنون در موردش بحث کرده ایم، تغییرات عمده در جامعه ایجاد کند. این وقتی…