انتخاب وضعیتهای همزیستی
مقدماتی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

انتخاب وضعیتهای همزیستی شاید بپرسید: «بسیار خوب، بنابراین اگر همزیستی باز نوازی وضعیتهای قدیمی دوران کودکی است، می فهمم که چرا افراد در همزیستی نقش کودک را به عهده می گیرند. ولی چرا باید کسی…

شرکت ها در دوران نظم نوین
مقدماتی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

شرکت ها در دوران نظم نوین شرکت های نظم نوین در صنایعی مانند تولید، پزشکی یا حتی فناوری فعالیت نخواهند کرد. قدرتمند ترین شرکت ها در زمینه ی آموزش و اطلاعات خواهند بود (به ویژه…