قدرت زمان: واگذار نمودن مسئولیت ها و انجام کار بیشتر
مقدماتی سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان: واگذار نمودن مسئولیت ها و انجام کار بیشتر اصول واگذار نمودن مسئولیت ها برای واگذاری مؤثر کارها چند اصل وجود دارد. اگر هر یک از این اصول نادیده گرفته شوند با خطر ارتباط…

قدرت زمان: قانون اصلی در بازدهی فرد
مقدماتی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان: قانون اصلی در بازدهی فرد اصل کلیدی بازدهی فردی این است که اگر با تمام حواس روی کاری تمرکز نکنید که درآمد مطلوب شما یا بالاتر را دارد، در دراز مدت نمی توانید…

قدرت بیان: چند راه هنرمندانه برای شروع سخنرانی
مقدماتی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت بیان: چند راه هنرمندانه برای شروع سخنرانی بیل گاو ، یکی از بهترین سخنرانان در آمریکا پس از این که معرفی می شود، طوری روی سن می رود که گویی همین الآن صحبت هایش…

بهانه بی بهانه : تمرین بخشیدن دیگران
مقدماتی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : تمرین بخشیدن دیگران اوج انضباط فردی در رشد معنوی، تمرین بخشش است. قانون بخشش می گوید: «میزان سلامت روانی و عاطفی شما به اندازه ای است که بتوانید هر کسی را…

 قدرت بیان: راه های شروع سخنرانی
مقدماتی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

 قدرت بیان: راه های شروع سخنرانی به اتفاقات جاری اشاره کنید برای شروع سخنرانی با توضیح دادن یا اثبات کردن موضوع صحبت تان از اخبار صفحه اول روزنامه ها استفاده کنید. می توانید یک نسخه…

قدرت زمان : جلسه های کاری متعدد و بیهوده
مقدماتی شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : جلسه های کاری متعدد و بیهوده اکثر جلسات کاری یا نشست های بی هدفی که بدون دستور کار، جهت گیری با نتیجه گیری تشکیل می شوند باعث اتلاف وقت بسیار زیادی می شوند….