تکنیک فروش : اعتراض ناشی از قیمت
مقدماتی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تکنیک فروش : اعتراض ناشی از قیمت نوع دیگر اعتراض ناشی از قیمت، شرایط فروش، شرایط تحویل،هزینه های تبلیغاتی، خدمات پس از فروش و عوامل دیگری می باشد که ما به آنها اعتراض ناشی از…

بزگداشت شاهرخ ظهیری بنیانگذار صنایع غذایی مهرام
مقدماتی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بزگداشت شاهرخ ظهیری بنیانگذار صنایع غذایی مهرام این بار دوربین ما به مراسم بزرگداشت شاهرخ ظهیری، پدر صنایع غذایی ایران و بنیانگذار برند مهرام، رفت. از دست دادن این بزرگوار اتفاقی بسیار تلخ بود چراکه…

هنگام ورزش کردن به خود بیش از اندازه فشار نیاورید
مقدماتی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هنگام ورزش کردن به خود بیش از اندازه فشار نیاورید ۹۵% از کسانی که در اوقات فراغتشان ورزش می کنند، بدون آنکه متوجه باشند در این کار زیاده روی می کنند. این طور ورزش کردن…

بهانه بی بهانه : راه های رسیدن به سلامتی 
مقدماتی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : راه های رسیدن به سلامتی وزن مناسب: برای داشتن وزن مناسب باید به طور مرتب از انضباط فردی و قدرت اراده تان استفاده کنید تا وزن تان را به اندازه مناسب…