بازاریابی محتوایی: نویسنده‌های آزاد،چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
مقدماتی یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی : نویسنده های آزاد، چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ چه شما نماینده ی یک دستگاه انتشار دیجیتال مجرب باشید و چه نمایندی یک برند تازه کار که به دنبال کسب مزایای بازاریابی…

ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷
مقدماتی شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷ در قسمت دوم از برنامه ی ۳۶ ام، به ادامه ی رویداد یلدای کارآفرینی می پردازیم. در این قسمت، پنل های جذاب و متفاوتی از کارآفرینان معروف را…