برندسازی شخصی : شما همیشه در معرض دید هستید (۱)
مقدماتی پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : شما همیشه در معرض دید هستید (۱) شما مظهر برند شخصی تان هستید، برند شما چیزی فراتر از پوشش تان است. برند شخصی شما تصویری از کل وجودتان است. وضعیت بدنی، حالت…

قدرت زمان : اولویت بندی درست
مقدماتی پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

قدرت زمان : اولویت بندی درست “موفقیت یعنی هدایت همه نیروهای پراکنده به سوی یک کانال واحد.”  جیمز آلن توانایی شما در تعیین اولویت اهداف، وظایف و فعالیت هایتان کلید کارایی فردی شماست. این کار…

دینامیت موفقیت : انرژی خود را افزایش دهید
مقدماتی چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : انرژی خود را افزایش دهید انرژی امروز شما چقدر بوده است؟ آیا صبح، چشمان خود را مشتاقانه گشودید تا به سراغ وظایفتان بروید؟ آیا با میل قلبی از پشت میز صبحانه برخاستید؟…

برندسازی شخصی : چند نکته در مورد آراستگی
مقدماتی چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : چند نکته در مورد آراستگی برای اینکه ظاهر مناسبی داشته باشید چند نکته در مورد آراستگی وجود دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست. بهتر است در مورد اینکه چه لباسی…

قدرت زمان : حداکثر استفاده از سفرهای هوایی
مقدماتی چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

قدرت زمان : حداکثر استفاده از سفرهای هوایی از آنجایی که امروزه بسیاری از مردم برای سفرهای کاری خود از هواپیما استفاده می کنند بسیار مهم است که بدانید چطور از هر ساعت پرواز به…