محتوای سطح مقدماتی

کسب و کار آنلاین دنیای گسترده و وسیعی است که مجموع دانش بدست آمده در آن، حاصل سال‌ها مطالعه، آزمون و خطا و تلاش بسیاری از افراد در سرتاسر جهان بوده. ما در ایده‌پردازان تصمیم گرفتیم محتوای مقاله‌ها را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی کنیم تا دسترسی به آن برای شما عزیزان ساده‌تر شود.

تا به حال 8 مقاله در سطح مقدماتی منتشر شده است
قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : در باشگاه های مطالعه عضو شوید عضو گروه ها یا باشگاه های کتابخوانی در حوزه تخصصی تان شوید. وقتی عضو باشگاهی می شوید اغلب اوقات همراه فرم تقاضانامه سه یا چهار کتاب…

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب
مقدماتی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : تعیین الگوی مناسب آلبرت شوایتزر می گوید: «باید در مکتب الگوها به افراد آموزش بدهید. زیرا در هیچ مکتب دیگری چیزی نمی آموزند.» بیشترین نفوذی که روی فرزندان خود دارید الگویی…