مطالب

تا به حال 8 مقاله متنی در ایده پردازان منتشر شده است
برنامه دادن به ذهن ناخودآگاه برای مدیریت زمان
مقدماتی جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

برنامه دادن به ذهن ناخودآگاه برای مدیریت زمان معلم دیگران باشید در ادامه ی مقاله ی تکنیک های ذهنی مدیریت زمان، شیوه بعدی برای برنامه دادن به ذهن ناخوداگاه این است که تصور کنید از…

دینامیت موفقیت : نامه ای که زندگی را بهتر کرد
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : نامه ای که زندگی را بهتر کرد هر کس که نامه ای می نویسد، به وسیله تلقین، بر سطح نیمه هوشیار ذهن دریافت کننده نامه تأثیر می گذارد و البته می دانیم…

بازاریابی محتوایی : استفاده از تکنیک نوشتن آزاد
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: استفاده از تکنیک نوشتن آزاد نوشتن آزاد، یک تکنیک نوشتاری است که در آن شخص بدون توجه به املا، نگارش و یا حتی موضوع، شروع به نوشتن می کند. در واقع این روشی…

بهانه بی بهانه : آینه درونی شما
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : آینه درونی شما خودانگاره شما مانند آینه درونی شماست. یک بخش شخصیت شما خودانگاره تان است. خودانگاره یعنی اینکه خودمان را چطور می بینیم و در مورد خودمان چه فکری می کنیم….

برندسازی شخصی : چه طور افکارتان را به اشتراک بگذارید
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : چه طور افکارتان را به اشتراک بگذارید زمانی که سایت تان راه اندازی شد، می توانید در آن مطلب بگذارید ولی بهتر است که نکات زیر را برای نوشتن مطالب خود رعایت…