مطالب

تا به حال 8 مقاله متنی در ایده پردازان منتشر شده است
قدرت زمان : بهبود عادت های کاری
مقدماتی دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

قدرت زمان : بهبود عادت های کاری “انسان مخلوق شرایط نیست: شرایط مخلوق انسان هستند. ما موجوداتی آزاد و از هر چیزی قدرتمندتر هستیم.” بنجامین دیزرائیلی در هر حوزه ای که تلاش می کنید، عادت…

بازاریابی محتوایی : معیارهای نوجویان
مقدماتی یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

بازاریابی محتوایی : معیارهای نوجویان Lead generation metrics معیارهای نوجویان، به شما کمک می کند که به این سوال پاسخ دهید: هر چند وقت یک بار، این محتوا باعث رهبری می شود؟ در اینجا، معیارهایی…