مطالب

تا به حال 8 مقاله متنی در ایده پردازان منتشر شده است
استفاده از شبکه های اجتماعی برای افزایش علاقه بازدیدکنندگان در مرکز خرید هاوایی
مقدماتی چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

استفاده از شبکه های اجتماعی برای افزایش علاقه بازدیدکنندگان در مرکز خرید هاوایی مرکز خرید کالو(Ko’olau) در شهر کانوهه در هاوایی آمریکا، یک مرکز خرید محلی است که دارای جاذبه های همچون مجموعه سینمایی و…

شما انتخاب می کنید، شما تصمیم می گیرید
مقدماتی سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

احساسات خود را کنترل کنید برای آنکه ذهن مثبت داشته باشید از انتقاد کردن، شکایت نمودن و یا محکوم کردن دیگران به خاطر کاری یا چیزی خودداری ورزید. هرگاه از کسی انتقاد می کنید، هرگاه…