مطالب

تا به حال 8 مقاله متنی در ایده پردازان منتشر شده است
ایراد گیری از کارمندان را کنار بگذارید
مقدماتی چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

ایراد گیری از کارمندان را کنار بگذارید فرض کنید اگر یکی از افراد تحت نظارت شما، در کار تولیدی خود سستی کند، چه فکری خواهید کرد. وقتی فرد جدیدی که شما عقیده دارید تمام قابلیت…

تضعیف رقیب : ترفندهای موفقیت ۱۱
مقدماتی چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

در ادامه ی مقاله ی ترفندهای موفقیت به ترفندهایی می پردازیم که به ضعیف کردن حریف می انجامد. ترفند ۶۲: ببر را به اغوا از کوه پایین بیاور. رقیبی که در قلمروی کسب و کار خود مبارزه…

تعریف حالات نفسانی
مقدماتی چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

تعریف حالات نفسانی  اریک برن یک حالت نفسانی را چنین تعریف کرده است: یک الگوی همسان از احساسها و تجربیاتی که مستقیما با یک الگوی همسان و هماهنگ رفتاری ارتباط داشته باشد. «برن» در انتخاب…

تضعیف رقیب : ترفندهای موفقیت ۱۰
مقدماتی سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

در ادامه ی مقاله ی ترفندهای موفقیت به ترفندهایی می پردازیم که به ضعیف کردن حریف می انجامد. ترفند ۵۴: باد را شکار کن تا سایه را به چنگ بیاوری. شایعه آسیب عظیمی به دشمن وارد می…

نوازش خود
مقدماتی سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

نوازش خود شیوه ای که با آن خود را لمس می کنید، به بیننده سرنخ هایی درباره ی احساس تان می دهد. بیشتر حرکاتِ لمسی به فرد آرامش می دهند. در ناخودآگاه تان گویی شخص…