مردان یا زنان، کدامیک در رهبری کارآمدترند؟

مردان یا زنان، کدامیک در رهبری کارآمدترند؟
مجموع 4 از 2 رای

مردان یا زنان، کدامیک در رهبری کارآمدترند؟

درست یا غلط؟

۱. مردان در مقایسه با زنان رهبران کارآمدتری هستند.

۲. مردان رهبران تکلیف‌گرا و زنان رهبران رابطه‌گرا هستند.

۳. مردم کارکردن برای مردان را به کارکردن برای زنان ترجیح می‌دهند.

تا انتها بخوانید.

اگرچه زمانی این موضوع سوأل مورد بحث بود، زیرا به طور سنتی زنان دسترسی به مقام‌های رهبری را انکار می‌کردند، با توجه به تغییرات متعددی که در نقش زنان در جوامع معاصر به وقوع پیوسته، تعداد رهبران زن فزونی یافته است. از لحاظ تاریخی زنان به صورت موروثی از طریق ازدواج رهبر می‌شدند(ملکه‌ها، رئیسان مشاغل تجاری خانوادگی) اما با رسیدن به سال‌های ۱۹۹۰ تعداد زنانی که برای مقام رهبری استخدام، انتضاب، ارتقاء و یا انتخاب شده‌اند رو به افزایش نهاده است.

این رهبران زن، از لحاظ کارآمدی، سبک و پذیرش فرودستان، تا چه اندازه با جنس مخالف خود فرق دارند؟

نکته اول این است که شواهد موجود نشان می‌دهند زنان و مردان به عنوان رهبر از کارآمدی مساوی برخوردارند. برای مثال بازنگری ۳۲ مطالعۀ تجربی نشان داد در برخی مطالعات آزمایشگاهی عملکرد رهبران مرد به رهبران زن برتری دارد، اما مطالعات اجرا شده در موقعیت‌های مدیریتی واقعی به طور کلی هیچ تفاوت جنسی را نیافتند.

دوم اینکه، آیا مردان و زنان سبک‌های رهبری متفاوتی را اتخاذ می‌کنند؟

تا سال ۱۹۵۶ پژوهشگران می‌گفتند مردان در گروه‌ها تمایل دارند که برای دستیابی به هدف‌ها، جهت‌یابی، عقاید، و رهنمودهایی را به گروه‌ها ارائه دهند، در حالی که زنان بر به هم‌پیوستگی، کاهش تنش، و پرهیز از هم‌ستیزی تأکید می‌ورزند. برخلاف تغییرات زیاد در برداشت‌های زنان و مردان از آن زمان تاکنون، مردان هنوز هم تمایل دارند که تکلیف‌گرا باشند، در حالی که زنان دوستانه‌تر و رابطه مدارترند.

اما، این تفاوت‌های جنسی در رفتار گروهی ممکن نیست به تفاوت‌های جنسی در سبک رهبری تبدیل شود. مردان تمایل دارند تکلیف‌گرا باشند، اما زمانی که رهبر می‌شوند ممکن است اعمال رابطه‌گرا را نیز به اندوخته‌های رفتاری خود اضافه کنند. به همین منوال وقتی که زنان رهبر می‌شوند، ممکن است تکلیف‌گراتر شوند.

نکته آخر اینکه، آیا مردم کارکردن برای مردان را به کارکردن برای زنان ترجیح می‌دهند؟

در بسیاری موارد افراد اظهار می‌داشتند که رئیسان مرد را به زن ترجیح می‌دهند. شواهد گویای این است که بسیاری از مردم این تصور را دارند که مردان در مقایسه با زنان رهبران بهتری هستند. و زمانی هم که رهبران مرد و زن رفتار یکسانی دارند مردان را بالاتر از زنان ارزیابی می‌کنند. با تغییر مدام نقش‌هایی که مردان و زنان در جامعۀ کنونی ایفا می‌کنند، پرسش‌ها و برخوردهای جدیدی بروز خواهند کرد. این موضوع‌ها به تفکر دقیق و موشکافی بسیار نیاز دارند.

(منبع: پویایی گروه دانلسون.ر.فورسایت ترجمۀ دکتر جعفر نجفی‌زند، دکتر حسن پاشاشریفی)

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن