زبان بدن: دست بسته با انگشت رو به جلو

زبان بدن: دست بسته با انگشت رو به جلو
مجموع 5 از 4 رای

زبان بدن

زبان بدن : دست بسته با انگشت رو به جلو

دست تان را مشت کنید، انگشت اشاره را به جلو بگیرید و به طرف مقابل نگاه کنید. شما با این حرکت در حقیقت چماقی برای زدنِ دیگران ساخته اید تا آنها را مجبور کنید تا تسلیم شما شوند.

به زمانی فکر کنید که پدر یا مادر، معلم یا رئیس تان انگشتش را به سمت شما می گرفت و با تمام توان آن را تکان می داد. اگر این خاطره باعث شد کمی قوز کنید و در خود جمع شوید، تعجب نکنید. می دانید که این حرکت تا چه اندازه تهدید آمیز و تهاجمی است. دلیلش آن است که ریشه ی این حرکت به اجداد ما بر می گردد که پیش از ضربه زدن به دشمن، با دست راست و وادار کردن او به تسلیم، مشت شان را تکان می دادند.

هر زمان حرکتی آزار دهنده را به خاطر می آورید، ترجیح می دهید آن را فراموش کنید؛ چه برسد به آنکه به یاد بیاورید گوینده در حین صحبت انگشتش را هم به سمت شما گرفته بود. این وضعیت درست مانند آن است که با چوبی محکم شما را بزنند. این حرکت باعث می شود احساس کنید کودکی بازیگوش هستید که تنبیه تان کرده اند.

دیگر حرکت آزار دهنده این است که انگشت اشاره ی طرف مقابل درست مانند آونگ ساعت های قدیمی به صورت هماهنگ از این طرف به آن طرف و از عقب به جلو حرکت می کند و گویی به شما می گوید که چقدر رفتارتان نادرست است.

اگر موقع صحبت بر حسب عادت انگشت اشاره تان را به بالا و پایین حرکت می دهید، سعی کنید حالت کف دست رو به بالا و پایین را تمرین کنید و انگشتان خود را شل کنید. متوجه می شوید که در این حالت تاثیر مثبتی بر مردم می گذارید و جوِ راحتی ایجاد می کنید.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن