زبان بدن: بگذارید انگشتان سخن بگویند

زبان بدن: بگذارید انگشتان سخن بگویند
مجموع 5 از 4 رای

زبان بدن

زبان بدن : بگذارید انگشتان سخن بگویند

در زبان بدن اگر هنگام صحبتِ افراد به شیوه ی استفاده ی آنها از دست شان دقت کنید، میبینید که اغلب اوقات گویی حرف های شان را در دستان شان محکم نگه داشته اند.

شی کوچکی را بین انگشت شست و سرانگشتان دیگران نگه دارید. این شی خودکار یا سوزن یا تکه ای پارچه ی ظریف هم باشد فرقی نمی کند. این روش “گرفتن با دقت”  است که به شما اجازه می دهد شی را با دقت نگه دارید و با آن بازی کنید.

هنگام صحبت اگر می خواهید چیزی را با دقت و ظرافت تمام بیان کنید، انگشت شست و دیگر انگشتان خود را به همان حالت روی هم فشار دهید طوری که کف دست تان به سمت خودتان قرار گیرد. در این حالت طرف مقابل می فهمد که شما با دقت و صحت روی آنچه می گویید تاکید دارید.

برای اینکه توجه شنونده را روی صحبت های تان متمرکز کنید و مقتدر به نظر برسید، انگشت شست خود را روی انگشت اشاره تان قرار دهید، درست مانند زمانی که می گویید: “فوق العاده است” و در حالیکه کف دست تان رو به بیرون است، انگشتان دیگر را کمی خم کنیم.

این حرکت باعش می شود شنونده احساس خطر نکند و شما متفکر و هدفمند به نظر برسید. این حرکت مخصوص سیاستمداران جدید است.

در بعضی از کشورها این حرکت گستاخانه به نظر می رسد. قبل از انجام هر حرکتی مطمئن شوید کدام رفتار مقبول و کدام آزار دهنده است.

وقتی سوالی می پرسید یا درباره ی نکته ای که می گویید یا می شنوید تردید دارید، انگشت شست و اشاره تان را مقابل هم طوری قرار می دهید که با یکدیگر تماس پیدا نکنند.

این حالت خیلی جالب است، چرا که گویی انگشتان تان می دانند پاسخی را که در جستجوی آنید دقیقا در آنجا پیدا نمی کنید. زمانی که این دو انگشت محکم به یکدیگر می رسند، گویی اطلاعات را نگه داشته و محکم به آن چسبیده اند.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن