خود را قدرتمند سازید: ترفندهای موفقیت ۴

خود را قدرتمند سازید: ترفندهای موفقیت ۴
مجموع 4 از 1 رای

ترفندهای موفقیت

در ادامه ی سری مقالات ترفندهای موفقیت به ادامه ی ترفندهای رسیدن به هدفِ “قدرتمند بودن” می پردازیم:

  • ترفند ۱۹: از سکوت استفاده کن تا هیاهو به پا کنی.

این شگرد در آرام کردن حریف و القای احساس امنیت کاذب به او مفید است. وقتی حس کرد اگر اتفاقی نمی افتد پس مسئله ی مهمی وجود ندارد، حمله ی غافلگیرانه را شروع کنید. در ضمن می توانید با تظاهر به مشغولیت به ماموریتی سراپا متفاوت، در همان زمان او را گمراه کنید.

  • ترفند۲۰: با صحنه سازی یک نمایش بزرگ، حریف را گمراه کن.

 اگر ضعف هایی دارید که آن ها را می شناسید، زرنگ تر از آن باشید که آن ها را به نمایش همه بگذارید. نقطه ضعف خود را فریاد نزنید.

  • ترفند ۲۱: طلا از آتش نمی هراسد.

اگر ضعف هایتان را بپذیرید و بفهمید کجا آسیب پذیر هستید، قطعا به موانع و بدبیاری ها واکنش مناسبی نشان می دهید. در این صورت، آگاه هستید که باید خود را بپرورید تا از چنین اشتباهاتی در آینده بپرهیزید.

  • ترفند۲۲: وضع راه را با یک قلوه سنگ هم می توان آزمود.

هر کاری که به عهده می گیرید، اولین دغدغه تان باید این باشد که مطمئن شوید کارتان شالوده ی محکمی دارد. بدون ثبات، هیچ چیزی را نمی توان به دست آورد. در غیر این صورت، علی رغم شور و شوقتان همه چیز از دست خواهد رفت. امید، به تنهایی، چندان موفقیت با خود نمی آورد.

  • ترفند۲۳: تن پوش غریبه ای را قرض بگیر تا از اول آغاز کنی.

اگر دارید ناامید می شوید، امیدتان را از دست ندهید، بلکه در اطرافتان بگردید و متحد جدیدی پیدا کنید تا با نام او دوباره آغاز کنید.

  • ترفند۲۴: بگذار گاو، خیش را بکشد.

برای پوشاندن جامه ی واقعیت به افکارتان به شالوده ی مناسبی نیاز دارید. باید آدم هایی را پیدا کنید که هنگام کار برایتان مفیدند و به شما کمک می کنند که پایه های قدرتتان را پی ریزی کنید.

گنجاندن دیگران در نقشه هایتان همیشه مفید است.

ادامه ی سری مقالات ترفندهای موفقیت را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن