تفسیر نشانه ها و پاسخ مناسب به آنها

تفسیر نشانه ها و پاسخ مناسب به آنها
مجموع 5 از 5 رای

تفسیر نشانه

تفسیر نشانه ها و پاسخ مناسب به آنها

توانایی تفسیر پیام های دیگران گامی در جهت برقراری ارتباط موثر است. با مشاهده ی حرکات و حالات مردم، در یک لحظه به احساسات شان پی می برید. بعنوان مثال می توانید شدت احساسات یک فرد را با توجه به شیوه ی ایستادن او بیان کنید. می توانید با توجه به سرعت حرکات یک شخص، حالتی را که در آن قرار دارد ببینید. با داشتن بینشی از احساسات فرد، می توانید از هر آنچه که بعدا اتفاق می افتد آگاه شوید و برای آن آمادگی پیدا کنید.

تصور کنید با دوستی در یک مهمانی حضور دارید. متوجه می شوید که او به تنهایی و با حالتی اندوهگین نشسته است. با دیدن او در این حالت که سرش را پایین افکنده و بازوانش رادور بدنش انداخته است درمی یابید که به کمی توجه محبت آمیز و دلسوزانه نیاز دارد. به آرامی دست تان را روی بازویش می گذارید و او کمی حالش بهتر می شود.

کمی بعد در همان مهمانی مهمانان جوان تری را می بینید که بیشتر از آنچه باید سرشان گرم است و کم کم شادی شان به سر و صدایی آزار دهنده تبدیل می شود. متوجه می شوید یکدیگر را هل می دهند و می اندازند و این رفتار برای شما به این معناست که باید آنجا را ترک کنید.

با تفسیر موثر زبان بدن می توانید بفهمید که چه موقع باید بمانید و چه موقع باید بروید.

ادیت برخلاف معمول رفت تا با همسایه هایش تیم و سارا اندکی گفتگو کند و آنها که سرگرم امور یک صبح پر مشغله بودند زمان کمی برای ایستادن و غیبت داشتند. اگرچه تیم به ادیت لبخند گرمی زد، اما دم در ورودی ایستاده بود، بدون اینکه او را به داخل دعوت کند. او بازوانش را روی سینه اش روی هم انداخته، پاهایش را نزدیک به هم نگه داشته بود و روی انگشتانش عقب و جلو می رفت.

ادیت با دیدن این وضعیت بسته ی تیم احساس کرد که اکنون وقت مناسبی برای صحبت با او نیست و به سرعت آنجا را ترک کرد.

درک تفاوت های فرهنگی

زندگی در جهانی پر از تنوع و گوناگونی می تواند بسیار مهیج تر و جالب تر از زندگی ای باشد که در آن همه چیز یکسان است. اگرچه تفاوت های میان فرهنگ ها و ملیت ها را درک می کنید، اما گاهی ممکن است به دلیل تمایز بالا میان زبان بدن دیگران و خودتان گیج شوید و بترسید و حتی سرخورده شوید.

اینکه مردم با فرهنگ های مختلف به شکل های متفاوتی رفتار می کنند به این معنا نیست که یکی درست عمل می کند و دیگری نادرست. هنگامی که پای تفاوت های فرهنگی به میان می آید، “احترام گذاشتن” و “ارزش نهادن” افعالی کاربردی اند.

احترام گذاشتن به رفتارهای متفاوت با رفتارهایی که شما با آنها بزرگ شده اید و یاد گرفته اید، کاری دشوار است. برای ایجاد روابط مطلوب و محترمانه میان فرهنگ ها و ملیت های مختلف، بایستی شیوه ی تفکر و عملکردی تان را با نگرشی احترام آمیز وسعت ببخشید.

ملیت ها و فرهنگ های مختلف از بدن شان به صورت های متفاوتی استفاده می کنند. حرکتی قابل قبول در یک کشور ممکن است در کشور دیگر کار شما را به زندان بکشاند. قبل از بازدید و رفتن به یک کشور دیگر حتما درباره ی حرکات مناسب و نامناسب تحقیق کنید.

(منبع: زبان بدن به زبان آدمیزاد، الیزابت کونکه)

ادامه ی مقالات زبان بدن را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن