تضعیف رقیب : ترفندهای موفقیت ۱۱

تضعیف رقیب : ترفندهای موفقیت ۱۱
مجموع 5 از 2 رای

ترفندهای موفقیت

در ادامه ی مقاله ی ترفندهای موفقیت به ترفندهایی می پردازیم که به ضعیف کردن حریف می انجامد.

 • ترفند ۶۲: ببر را به اغوا از کوه پایین بیاور.

رقیبی که در قلمروی کسب و کار خود مبارزه میکند از آشنایی اش به راهکارها و استراتژی های کار خود سود می برد و غلبه بر او دشوار است. از این رو، هوشمندانه است که او را به وادی دیگری بکشانید و با تجربه ی خود شکستش دهید.

 • ترفند ۶۳: دشمنت را غافلگیر کن تا متحدت را نجات بدهی

اگر می خواهید به شریکتان که در بازار رقابت شکست خورده است کمک کنید، باید ناگهان به ضعیف ترین موضع رقیبتان حمله کنید تا حواسش پرت شود. او را وادار کنید از فشارش بکاهد. شریکتان هم از این مهلت کوتاه فراغت استفاده می کند و خود را از مخمصه خلاصی میدهد.

 • ترفند ۶۴: یکی یکی به سراغ رقیبانت برو.

تنها در صورتی می توانید رقیب قدرتمندتر از خودتان را شکست دهید که رقیب های کوچکتر را یکی یکی از میدان به در کنید.

 • ترفند۶۵: پرنده را به اغوا درون قفس بکش.

اگر می خواهید نقشه ای را پیاده کنید که فراتر از قدرتتان است باید متحدی برای خود دست و پا کنید که او هم مشتاق چنین طرحی باشد. پیشنهادی چنان وسوسه برانگیز به او بدهید که نتواند رد کند.

 • ترفند ۶۶: هرگز در تخم مرغ دنبال استخوان نگرد

انتقاد از خودتان فوایدی دارد. انتقاد از دیگران بیهوده است.

 • ترفند ۶۷: هیزم را از زیر دیگ بدزد.

اگر حیاتی ترین منشأ قدرت دشمنتان را از میان بردارید، در آینده دیگر ضرورتی ندارد از او بترسید.

 • ترفند ۶۸: چگونه ترفند را به دشمن برگردانیم.

وقتی متوجه شدید دشمنتان دارد ترفندی پیاده می کند هوشمندانه این است که تظاهر کنید چیزی ندیده اید. بعد می توانید شگردهایش را ضد خودش استفاده کنید.

 • ترفند ۶۹: به شاه توت اشاره کن و از اقاقیا ایراد بگیر.

اگر شخصی اشتباهی مرتکب شد، بهتر است برای پرهیز از جدال، او را مستقیما مؤاخذه نکنید. در عوض، قصه ای برایش تعریف کنید تا بداند شما از ماجرا مطلع هستید، اما در آن قصه صرفا اشاره ای محو به خطایش کنید. به این طریق، او زیر بار منت شما خواهد بود.

 • ترفند ۷۰: دو پرنده را به یک سنگ بگش.

اگر خوب همه جا را ببینید شاید متوجه شوید که هدف دومی هم نزدیک مقصود اصلیتان وجود دارد. اگر تیز باشید شاید بتوانید همزمان به هر دو برسید.

 • ترفند ۷۱: کاری کن که صید ممنون صیاد باشد.

اگر عضوی از مخالفان را با خود همراه کنید و حمایتش را به دست بیاورید، پیروزی قاطعانه ای نصیبتان شده. به محض آن که وحدت درونی مخالفانتان را از میان بردید، دیگر نمی توانند با تمام وجود با شما مخالفت کنند.

 • ترفند ۷۲: بی اعتنا از کنار زیباییها بگذر.

شخصی که از زیبایی استفاده میکنند تا نقشه هایش را پیش ببرد، هرگز در موفقیت دچار زحمت نمی شود، اما شخصی که مجذوب زیبایی می شود و بدون وقت و بررسی کافی خود را وقف نقشه ای می کند اشتباهی می کند.

ادامه ی مقالات ترفندهای موفقیت را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن