چه چیزی اعتماد را در سازمان از بین می‌برد؟

چه چیزی اعتماد را در سازمان از بین می‌برد؟
مجموع 5 از 1 رای

اعتماد

عوامل چندی وجود دارند که باعث از بین رفتن اعتماد می‌شود. هنگامی که مدیران اعتماد کارکنان را از دست دهند، کسب مجدد آن بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین مدیران باید بسیار مراقب باشند و عوامل از بین برنده اعتماد را به خوبی بشناسند. اعتماد بسیار شکننده است. برخی از اقداماتی که مدیران انجام می‌دهند و موجب از بین رفتن اعتماد می‌گردد به این ترتیب است:

۱. تخلف از قرارداد روانی؛ اعتماد از دست می‌رود هرگاه از قرارداد روانی تخلف صورت گیرد.

۲. کنترل شدید و قوانین دست و پاگیر؛ مدیر همه کس و همه چیز را تحت کنترل شدید قرار می‌دهد و اجازه کوچکترین مانوری را به افراد نمی‌دهد.

۳. عدم توجه به پیشنهادات کارکنان؛ کارکنان به مشارکت دعوت می‌شوند و پیشنهاد آنان واکنش مثبت یا منفی دریافت نمی‌کند.

۴. عمل نکردن مدیران به گفته‌های خود؛ مدیر وعده پاداش(یا تنبیه) می‌دهد و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد آن را عملی سازد.

۵. سانسور اطلاعات؛ نگهداری و سانسور اطلاعات و یا افشاء کردن اطلاعات بطور انتخابی و برای افراد خاص، در چنین شرایطی اغلب موارد محرمانه تلقی می‌گردد و جلسات پشت درهای بسته تشکیل می‌گردد.

۶. توجه به اهداف شخصی بجای اهداف سازمانی؛ مدیر در اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود منافع سازمان را لحاظ نمی‌کنند.

۷. نداشتن انعطاف؛ مدیر قادر نیست نظام فکری خود را مورد بازبینی قرار دهد. همواره فکر و اقدامات خود را کاملاً منطقی و درست تلقی می‌کند.

اعتمادسازی مجدد

اگرچه اعتمادسازی فرآیند آهسته و کند است؛ اما از بین بردن آن سریع و آسان است. اعتماد می‌تواند به وسیله یک رویداد زایل گردد و دیگر به راحتی کسب نشود. ایجاد مجدد اعتماد بعد از آنکه از بین رفت کاری مشکل است. در زیر چند تکنیک ارائه شده است که به اعتمادسازی مجدد کمک می‌کند.

۱. معذرت خواهی صادقانه بخاطر اقداماتی که اعتماد بین افراد را خدشه‌دار کرده است.

۲. نشان دادن حمایت از افراد.

۳. افزایش همکاری با دیگران.

۴. بازنگری اهداف گروه و متعهد شدن به اقدامات مشترک.

۵. هماهنگ کردن عمل با گفتار.

(منبع: رفتار سازمانی مثبت تألیف دکتر علی نصر اصفهانی و مهدی نصر اصفهانی)


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن