از واژه های “لطفا” و “متشکرم” استفاده کنید.

از واژه های “لطفا” و “متشکرم” استفاده کنید.
مجموع 5 از 1 رای

موفقیت در بازار کار

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم.

از واژه های “لطفا” و “متشکرم” استفاده کنید.

شاید شما تصور می کنید این نکات به حدی واضح، اساسی و ابتدایی است که نمی تواند جز قوانین باشد. ولی با عرض معذرت، همه ی ما نیازمند یادآوری برای به کارگیری “لطفا” و “متشکرم” هستیم. این واژه ها به قدر کافی گفته نمی شوند، اغلب مردم برای توجیه این نقیصه می گویند؛ خیلی مشغول یا خیلی فراموش کارند، یا هربار به گفتن این کلمات نیازی نیست.

مهم نیست در طول روز چندین بار کاغذ به دست شما می رسد، بدون استثنا برای هر بار، گفتن کلمه ی “متشکرم” لازم و واجب است. مهم نیست چندبار در روز چیزی را تقاضا می کنید، همیشه باید “لطفا” بگویید. کسی که کاری برای شما انجام داده است، مهم نیست آن کار تا چه حد عادی، سطحی و ناچیز و بی زحمت بوده است؛ شما همیشه باید بگویید “متشکرم”.

زمانی با مدیری همکار بودم که کارمندانی را استخدام می کرد و آنها روزهای تعطیل را سر کار می گذراندند. بعد از ساعات کاری هنوز مشغول کار بودند، بدون مرخصی کار می کردند و حتی کارها را با خود به منزل می بردند.

کارمندان او بیشتر و سخت تر از کارمندان قسمت های دیگر فعالیت می کردند. ما نتیجه ی کار این مدیر را مشاهده می کردیم و در تلاش بودیم بفهمیم چه سری در رفتار او نهفته است که اعضای تیم او وفاداری و پایداری به او داشتند. مطمئنا شما پاسخ را یافته اید، او کلمات “لطفا” و “متشکرم” را به کار می گرفت. مدت ها رعایت این نکته ی ظریف در روش ارتباطی او بدون اینکه کارمندان از شگردش مطلع باشند، باعث این وفاداری و پایداری شده بود. حتی ما نیز در آن سال ها متوجه سبک رفتار او نشده بودیم.

اغلب گمان می بردیم که ما هم از “لطفا” و “متشکرم” استفاده کرده ایم. اما او برای هر بار بدون هیچ وقفه ای این کلمات را بیان کرده است.

نکته ی قابل توجه در استفاده از این کلمات این است که، هربار که از آنها استفاده می کنید، نباید ظاهری و ساختگی باشد. اثر “متشکرم” با لحنی خالصانه و گرم بسیار زیاد خواهد بود.

در پاسخ به ستایش دیگران از شما نیز از همین روش استفاده کنید. وقتی کسی از شما تعریف می کند، با لکنت و خجالت نگویید: “واقعا کار مهمی نکردم” این کار از تمجید آن چیزی کم نمی کند، پس بهتر است به جای آن بگویید: “متشکرم”.

هرگز از واژه ی “لطفا” برای ریشخند و استهزا یا زبان ریختن استفاده نکنید. به جای آن درخواست کنید: “میشه لطفا امروز وقت ناهار را هم کار کنیم، چون باید تلفن های بیشتری را جواب بدهیم.”

توجه داشته باشید این حالت، التماس کردن نیست بلکه درخواست است؛ پس در استفاده کردن از این کلمه کوتاهی نکنید!

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)

ادامه ی مقالات موفقیت در بازار کار را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن