آنچه در کوتاه مدت می خواهید، شناسایی کنید!

آنچه در کوتاه مدت می خواهید، شناسایی کنید!
مجموع 5 از 1 رای

برنامه ی کوتاه مدت

در ادامه ی آنچه در مورد موفقیت در بازار کار گفته شد؛ امروز یکی دیگر از عوامل موثر بر موفقیت را بررسی می کنیم.

آنچه در کوتاه مدت می خواهید، شناسایی کنید.

کوتاهی کوتاه مدت یعنی چقدر؟ پاسخ این سوال کاملا به شما بستگی دارد. من سه برنامه ی کوتاه مدت دارم. برنامه ای برای این ماه و برنامه ای برای امسال و همچنین برنامه ای پنج ساله. این طرح اطلاعات کافی برای برنامه ریزی های من فراهم می نماید و انجام کارها را در این مدت کوتاه برای من ممکن می سازد. این طرح روی برنامه های خانوادگی من نیز تاثیر می گذارد.

  • طرح و برنامه ی کوتاه مدت یک ماهه ی شما، مسلما باید پروژه های کاری در حال جریان را در بربگیرد؛ مهلت ها، اولویت های کاری، برنامه های اصلی و پایه. این در اصل برای کارهایی است که در حال انجام می باشد.
  • طرح کوتاه مدت یک ساله ی شما باید پروژه هایی را شامل شود که زمانبندی و برنامه ریزی دقیق شده اند. این مورد برای کارهای برنامه ریزی شده می باشد نه کارهای اجرا شده.
  • طرح کوتاه مدت پنج ساله ی شما باید برای ایده ها، رویا، اهداف و آرزوهای شما باشد و برای کارهایی مناسب است که روزی قصد دارید آن را به انجام رسانید.

طرح و برنامه ی کوتاه مدت شما دربردارنده ی کارهایی است که باید انجام دهید. ولی اساسا هرچه مدت طرح برای کارهای در نظر گرفته شده کوتاه تر باشد، بیشتر شبیه زمانبندی برنامه های کاری خواهد بود تا شبیه فهرست آرزوهای مد نظر شما.

تمام طرح ها و نقشه ها شامل مراحل قابل اجرایی است که باید به صورت اجرا شده در بیایند، در غیر این صورت آنها “طرح” نیستند، بلکه ایده هایی مبهم می باشند.

در هر یک از این طرح ریزی ها باید وقوع پیشامدهای غیر منتظره را بگنجانید. برای مثال، کسی برای انجام پروژه ای با شما تماس می گیرد و فقط بر این مبنا که در طرح  برنامه ی شما نیست نمی توانید آن را رد کنید، پس انعطاف پذیر باشید.

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)

ادامه ی مقالات موفقیت در بازار کار را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن