گاو بنفش : بازاریابی برجسته

در ادامه ی سری مقالات کسب مهارت سخنرانی مطلب زیر را دنبال کنید. ۴. تمرین! تمرین! تمرین! آخرین نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که تمرین کنید. بهترین راه برای تقویت…

در ادامه ی سری مقالات کسب مهارت سخنرانی مطلب زیر را دنبال کنید. کاملا صاف بایستید ، به چشم حاضران نگاه کنید و طوری حرف بزنید که انگار آنها به شما بدهکار هستند. تصور کنید…

در ادامه ی مقاله ی کسب مهارت سخنرانی مطلب زیر را دنبال کنید. کسب مهارت سخنرانی ۲ هر کسی باید قبل از شروع صحبت درباره ی موضوع صحبت اطلاعات داشته باشد. در غیر این صورت…

کسب مهارت سخنرانی  برخورداری از اعتماد به نفس، شهامت، و توانایی تفکر بدون دستپاچگی و اضطراب، به آن دشواری که فکر می کنید نیست. همه ی افراد چنین استعدادی را دارا میباشند، فقط باید اراده…

در مطالب قبلی از این رفرنس به این موضوع اشاره کردیم که ارائه‌ها تا حد ممکن مختصر و مفید باشند، فقط گهگاهی به یادداشت‌ها نگاه بیندازید و برای ارائه‌ی خود سبک داشته باشید. مطلب زیر…

در مطلب قبل به ضرورت مهارت سخنرانی برای مدیران اشاره کردیم. اکنون راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنیم تا شما نیز به عنوان مدیر ارائه‌ی بی‌نظیری داشته باشید: استیو جابز، تُن صدایش را به همان اندازه که…

مطلبی که در اینجا می‌خوانید بخشی از کتاب (ارائه‌ی ناب به سبک استیوجابز) است. یکی از مهارت‌هایی که مدیران باید کسب کنند سخنرانی در جمع است. یک مدیر اثربخش ارائه‌ی قدرتمندی دارد، به زبان بدن…

مختصر و مفید

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

پیش از این درباره‌ی ساده‌گویی، تبلیغ ساده، محتوای کوتاه و اثرگذار صحبت کردیم. در این مطلب در قالب ارائه‌ی شفاهی به مختصر بودن داده‌ها اشاره می‌کنیم و توجه به اینکه مردم بیش از ۱۰ دقیقه…

Page 1 از 11