ایده پردازان ۳۴(۲):اکوسیستم استارتاپی با رشد کاریکاتوری

در مطالب قبلی از این رفرنس به این موضوع اشاره کردیم که ارائه‌ها تا حد ممکن مختصر و مفید باشند، فقط گهگاهی به یادداشت‌ها نگاه بیندازید و برای ارائه‌ی خود سبک داشته باشید. مطلب زیر…

در مطلب قبل به ضرورت مهارت سخنرانی برای مدیران اشاره کردیم. اکنون راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنیم تا شما نیز به عنوان مدیر ارائه‌ی بی‌نظیری داشته باشید: استیو جابز، تُن صدایش را به همان اندازه که…

مطلبی که در اینجا می‌خوانید بخشی از کتاب (ارائه‌ی ناب به سبک استیوجابز) است. یکی از مهارت‌هایی که مدیران باید کسب کنند سخنرانی در جمع است. یک مدیر اثربخش ارائه‌ی قدرتمندی دارد، به زبان بدن…

مختصر و مفید

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

پیش از این درباره‌ی ساده‌گویی، تبلیغ ساده، محتوای کوتاه و اثرگذار صحبت کردیم. در این مطلب در قالب ارائه‌ی شفاهی به مختصر بودن داده‌ها اشاره می‌کنیم و توجه به اینکه مردم بیش از ۱۰ دقیقه…

Page 1 از 11