کودکان کرمانشاهی تنها نیستند

موضوع این قسمت: (املاک) چگونه آپارتمان انتخاب کنیم؟ بیشتر مردم برای اجاره کردن خانه یا آپارتمان به آگهی‌های روزنامه‌ها یا مجله‌ها مراجعه می‌کنند. خام نشوید. کارشناسان تبلیغات اغلب یک دهانه کمد را به جای پنت…

موضوع این قسمت چگونه یک آپارتمان اجاره کنیم؟ بسیاری از افراد اجاره کردن خانه را آنقدر که باید جدی نمی‌گیرند، من شیوه‌ی برخورد این افراد را درک نمی‌کنم، درست است که نمی‌خواهید خانه را بخرید…

یکی از بزرگترین جنبه های کارآفرینی، بازبودن راه ورود به این سبک زندگی برای همه افراد است و هیچ محدودیتی برای افرادی که می توانند کارآفرینی کنند و موفق شوند وجود ندارد. اساسا در کارآفرینی…

Page 1 از 11