بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :نکن و مهم نباش

تبلیغات از طریق خبرنامه‌ها (News letter) خبرنامه شبیه یک روزنامه کوچک تک صفحه‌ای است که از طریق ارسال آن به دیگران می‌توان اطلاعات مورد نیاز را به آن‌ها انتقال داد. معمولاً در سایت‌ها بخشی وجود…

نوشتن متن برای کالای تبلیغی اهمیتی ندارد از چه وسیله‌ای برای  تبلیغ استفاده کنید. موفقیت تبلیغ معمولاً بر می‌گردد به متن تبلیغ، یعنی متنی که اطلاعات لازم را به مردم می‌دهد. در اینجا توصیه‌هایی جهت…

سادگی، رمز تبلیغ موفق بهترین شیوه برای تولید آگهی به یادماندنی را می‌توان در جمله‌ای ساده خلاصه کرد: (( هرچه ساده‌تر بهتر )). اما چرا سادگی تا این اندازه اهمیت دارد؟ خوب، برای اینکه امروزه…

وعده‌ی تو خالی ندهید! وقتی می‌خواهید هدفتان را مشخص و نهایتاً پیام تبلیغاتی‌ای براساس آن طراحی کنید، از خود بپرسید چرا مردم باید این کالا را انتخاب کنند. با پاسخ دادن به این سؤال است…

کی و چگونه از شرکت تبلیغاتی استفاده کنیم؟ تصمیم‌گیری در مورد اینکه استفاده و کمک گرفتن از شرکت‌های تبلیغاتی چه مواقعی ضرورت دارد، خیلی مشکل است. استفاده از شرکت تبلیغاتی وقتی عاقلانه به نظر می‌رسد…

Page 1 از 11