ایده پردازان ۳۲: استارتاپ ها و کارآفرینان در الکامپ

روحیه و نگرش گروه را درک کنید
مقدماتی شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

روحیه و نگرش گروه را درک کنید افراد ایجاد گروه های کوچک و امن را دوست دارند؛ خانواده، دوستان، همکاران، شهر، کشور، ملت و در صورت تهدید آنها، بی نهایت از آنها حمایت خواهند کرد….

قوانین سلسه مراتب اداری را بشناسید
مقدماتی پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

قوانین سلسله مراتب اداری را بشناسید این قانون در ارتباط با قانون قبلی است. بایستی شخص مورد اعتماد رئیس را بشناسید و بدانید اداره ی امور به دست کیست. شاید در حالی که ارشد باشید…

اندیشه ی آسمان آبی را تمرین کنید
متوسط چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

اندیشه ی آسمان آبی چارلز گارفیلد در بررسی روی “موفقیت های بزرگ” به کشف بسیار جالبی نایل آمد. او روی مردانی و زنان مطالعه کرد که به نتایج متوسطی در کارشان دست یافته بودند و…