پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

مرحله ی سوم و چهارم تکامل بازاریابی: مشتری گرایی و…
مقدماتی پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷

مرحله ی سوم: مشتری گرایی (Customer Oriented) در این مرحله، مشتری، محور تشکیلات و مصرف کننده، فلسفه ی وجودی سازمان هاست. لذا شناسایی، تفکیک و اولویت بندی مصرف کنندگان، کشف انتظارات اصلی آنها و نهایتا…