پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

شکستِ آگهی خرگوش باتری انرجایزر Energizer Bunny
مقدماتی یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

شکستِ آگهی خرگوش باتری انرجایزر Energizer Bunny آگهی دیگری که توانسته است به مقدار زیادی به فاکتور “ارزش گفتگو” دست یابد، خرگوش انرجایزر Energizer Bunny است. این آگهی توانست از آزمایش لنو یا لترمن (David…

استانداردها در تصمیم گیری مدیران
مقدماتی یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

استانداردها در تصمیم گیری مدیران به منظور ایجاد افزایش اعتماد به نفس کارمندان، از سایر استانداردها می توان بعنوان امتیازی برای رفع فشارهای وارد بر مدیر استفاده کرد. اگر این معیارها به درستی به کار…