بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :نکن و مهم نباش

بحران مالی و نقش مدیریت ریسک (۲)
متوسط چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بحران مالی و نقش مدیریت ریسک (۲) اشتباهات در کمّی کردن ریسک‌ها و خطر تخمین اشتباه ریسک (فرا ریسک‌ها): صرف وجود دستورات حقوقی برای مراقبت از سیستم باعث شد با وجود آرایش سازمانی و الویت کاری…

مشتری مداری :عوامل موثر برکیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی‌مشتری (۲)
مقدماتی چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

مشتری مداری :عوامل موثر بر کیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی مشتری (۲) در ادامه ی مقاله ی گذشته بقیه ی فاکتورهای موثر بر کیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی را، از دید مشتری بررسی می کنیم:…

کارمندان بدقلق :چهار توهم درباره ی بازخورد(۲)
مقدماتی چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق :چهار توهم درباره ی بازخورد(۲) توهم دوم: تدافعی بودن بد است و باید به هر قیمتی از آن اجتناب کرد به محض آنکه کسی با بازخورد شما اختلاف نظر پیدا می کند، یا…

گاو بنفش : آیا متوجه انقلاب در بازاریابی شده اید؟
مقدماتی چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

گاو بنفش : آیا متوجه انقلاب در بازاریابی شده اید؟ طی بیست سال گذشته یک انقلاب خاموش طرز فکر مردم را نسبت به بازاریابی تغییر داد: “فقط محصولات و تولیداتی که توسط افراد پرشور و…

چطور با افراد دشوار صحبت کنیم
مقدماتی چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

چطور با افراد دشوار صحبت کنیم ممکن است شما به جایی زنگ بزنید و با لحن خوشایندی بگویید : ممکن است با آقای جونز صحبت کنم؟ و صدای خشنی جواب دهد: جنابعالی؟ شاید نام شما…

برندسازی شخصی: جاذبه‌ی منطقی و عاطفی ایجاد کنید
متوسط چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

برندسازی شخصی: جاذبه‌ی منطقی و عاطفی ایجاد کنید مخاطب هدف شما به دلایل مختلفی جذبتان می‌شود. در مقالات قبلی توضیح دادم صفات منطقی ویژگی‌های قاطعانه‌ای هستند که باعث اعتماد و تکیه‌ی مردم به شما می‌شوند،…