مدیر یک کسب و کار آنلاین چه چیزهایی باید بداند؟

مدیران اثربخش ۸ ویژگی‌ را در خود توانمند می‌کنند
مقدماتی شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

مدیران اثربخش ۸ ویژگی‌ را در خود توانمند می‌کنند اغلب صاحب‌نظران به این مهم توجه کرده‌اند که مهمترین عامل برای تغییر درک ضرورت تغییر است. اگر مدیران نیاز به تغییر را احساس کنند بخش اعظمی…

چگونه محیط کاری شاد داشته باشیم؟
مقدماتی شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

چگونه محیط کاری شاد داشته باشیم؟ هر قدر ملتی شادتر باشد، احساس رفاه بیشتری دارد. براساس نظر متخصصان، شادترین مردم کسانی هستند که امیدها و آرزوهایشان بر پایه واقعیت استوار باشد. گاهی برای شاد بودن…

هنر انتقاد به شیوه‌ی سازنده
مقدماتی چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

هنر انتقاد کردن به شیوۀ سازنده مواجهه و انتقاد، روابط نزدیکی با هم دارند. مواجهه یا برخورد، مرحلۀ قبل از انتقاد است و هر دو عمل، بخشی از فرآیند تلاش جهت وادار کردن دیگران برای…

مقابلۀ فردی با فرسودگی شغلی
مقدماتی چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مقابلۀ فردی با فرسودگی شغلی بهترین روش جهت اجتناب کارفرمایان از گرفتار کردن کارکنان به فرسودگی شغلی این است که به آن‌ها کمک نمایند تا در حد معقول، به اهداف خود برسند. در یک جمله،…

چگونه نقش زنان را در مدیریت و رهبری پررنگ کنیم؟
مقدماتی چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مردان یا زنان، کدامیک در رهبری کارآمدترند؟ نقش زنان در کار تحت چه شرایطی پررنگ‌تر می‌شود و به سطح بهینه می‌رسد؟ در پاسخ به سؤال فوق باید گفت عوامل مؤثر در پررنگ‌تر کردن نقش زنان…

۱۲ نکتۀ کلیدی برای بهره‌وری در سازمان‌ها
مقدماتی یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

۱۲ نکتۀ کلیدی برای بهره‌وری در سازمان‌ها مدیران برای پویا نگه داشتن و حفظ بهداشت روانی در محیط کار پیوسته باید با خلاقیت و نوآوری اصولی را رعایت کنند. در غیر این صورت ممکن است…

چند توصیه به مصاحبه‌گران برای انجام مصاحبه‌ای موفق
مقدماتی یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

چند توصیه به مصاحبه‌گران برای انجام مصاحبه‌ای موفق ۱. قبل از شروع مصاحبه و برخورد با مصاحبه‌شونده، در صورت امکان اطلاعاتی را در رابطه با خلق و خو، روحیه، طرز زندگی و ویژگی‌های شخصیتی وی…

شیوه‌های مصاحبۀ استخدامی
مقدماتی یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

شیوه‌های مصاحبۀ استخدامی مصاحبه برای گزینش افراد، انواع مختلفی دارد که مهمترین آن عبارتند از: ۱.مصاحبۀ غیرهدایتی: در این نوع مصاحبه، هیچ چارچوب ویژه‌ای برای اجرای مصاحبه، وجود ندارد. مصاحبه‌گر مختار است موضوع بحث را…