پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

ناتوانی مدیران در ایجاد استانداردها
مقدماتی شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

ناتوانی مدیران در ایجاد استانداردها بسیاری از مدیران به ایجاد استانداردها علاقه ای ندارند. در حقیقت شاید آنها می خواهند روی هم رفته از این موضوع دوری کنند، زیرا استانداردها را وسیله ای برای قرار…

ما انسان ها، مخلوق عادت هایمان هستیم!
مقدماتی شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

ما انسان ها، مخلوق عادت هایمان هستیم! ارسطو نوشته است: “ما همانی هستیم که مکرر انجام می دهیم.” دیکشنری مریام وبستر واژه ی عادت را اینگونه تعریف کرده است: “یک رفتار اکتسابی که تقریبا یا…