مدیر یک کسب و کار آنلاین چه چیزهایی باید بداند؟

چه چیزی اعتماد را در سازمان از بین می‌برد؟
مقدماتی شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

عوامل چندی وجود دارند که باعث از بین رفتن اعتماد می‌شود. هنگامی که مدیران اعتماد کارکنان را از دست دهند، کسب مجدد آن بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین مدیران باید بسیار مراقب باشند و عوامل…

اهمیت هوش عاطفی در مدیریت
مقدماتی چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

هوش عاطفی در زندگی کاری و خانوادگی اهمیت زیادی دارد. افرادی که نمی‌توانند با عواطف خود به خوبی کنار بیایند، دارای روابط بین فردی مطلوبی نیستند، از سلامت روانی کمتری برخوردارند و موفقیت‌های شغلی کمتری…