مدیر یک کسب و کار آنلاین چه چیزهایی باید بداند؟

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمان
مقدماتی سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

تلاش برای حفظ کارکنان، ارزش فرهنگی مشترک میان شرکت‌های معروف ژاپنی و شرکت‌های نوع z آمریکایی است. از این رو هر دو نوع از شرکت‌ها فقط به عنوان آخرین چاره کارکنان را از کار بیکار…

ارزش تعارض
مقدماتی چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

عدم توافق یک پیامد طبیعی پیوستن به گروه است. بنا به نظریه تعارض، طبیعت پویای گروه تغییر مداوم را تضمین می‌کند، اما همراه با آن فشارها و تنش‌ها بروز می‌کند که به شکل تعارض جلوه‌گر…

برای ارائه‌ی خود سبک داشته باشید
مقدماتی سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

در مطلب قبل به ضرورت مهارت سخنرانی برای مدیران اشاره کردیم. اکنون راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنیم تا شما نیز به عنوان مدیر ارائه‌ی بی‌نظیری داشته باشید: استیو جابز، تُن صدایش را به همان اندازه که…

آقایی که از روی کاغذ یادداشت مطالبش را می‌خواند، کیست؟
مقدماتی سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

مطلبی که در اینجا می‌خوانید بخشی از کتاب (ارائه‌ی ناب به سبک استیوجابز) است. یکی از مهارت‌هایی که مدیران باید کسب کنند سخنرانی در جمع است. یک مدیر اثربخش ارائه‌ی قدرتمندی دارد، به زبان بدن…

جوّ سازمانی و سودآوری
مقدماتی سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

چنانچه عوامل مؤثر در شکل‌گیری جوّ سازمانی مناسب، مورد توجه مدیران سازمان قرار گیرد، میزان احتمال افزایش سودآوری سازمان نیز زیادتر می‌شود. برای دستیابی به این هدف، لازم است اقدامات زیر انجام گیرد: هدف‌های سازمان…