ایده پردازان ۲۸(۱): دیرین دیرین شدن به چه قیمتی؟!

شیوه ی رهبری تان باید متناسب با تک تک کارکنان باشد
مقدماتی چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

شیوه ی رهبری تان باید متناسب با تک تک کارکنان باشد سال ها پیش که تازه کارم را شروع کرده بودم، برای شرکتی بزرگ کار می کردم. چندین سال با آنها همکاری داشتم. کارم در…

تشویق و حمایت، نه سرزنش و عیب جویی
مقدماتی دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

تشویق و حمایت، نه سرزنش و عیب جویی این مقاله درسی است درباره ی جا انداختن تغییر در دنیای پرتنش امروزی. مدت ها پیش از دو نفر دوستانم خواستم، گروهی برای حسابرسی در سازمان تشکیل…

سخنگو بودن رهبر
مقدماتی دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

برای رهبر شدن، نیازی نیست که دانشمند متخصص سفینه های فضایی یا جراح مغز باشید؛ تنها هوشمند بودن کافیست. یکی از جنبه های مهم هوشمندی رهبران این است که می توانند اطلاعات محدود را بگیرند…

مدیریت از طریق تغییر
مقدماتی یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

مدیریت از طریق تغییر تغییر و تحول در شرکت های موفق، دائمی است.تحول ممکن است به معنی تحول شیفت های روزانه، پیشنهاد ایجاد سیستم خدمات مشتریان ۲۴ ساعته، آزمودن برخی راه های دیگر برای سبقت…