بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :نکن و مهم نباش

گاو بنفش : آیا متوجه انقلاب در بازاریابی شده اید؟
مقدماتی چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

گاو بنفش : آیا متوجه انقلاب در بازاریابی شده اید؟ طی بیست سال گذشته یک انقلاب خاموش طرز فکر مردم را نسبت به بازاریابی تغییر داد: “فقط محصولات و تولیداتی که توسط افراد پرشور و…

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :نکن و مهم نباش
مقدماتی چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :نکن و مهم نباش نکن (هیچ کاری نکن) پیام “نکن” یا “هیچ کاری نکن” به این معناست: «هیچ کاری نکن، زیرا هر کاری که بخواهی بکنی آنقدر خطرناک است…

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :بزرگ نشو و تو‌نمیتوانی
مقدماتی سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :بزرگ نشو و تو نمیتوانی بزرگ نشو معمولا آخرین فرزند خانواده این بازدارنده را دریافت می کند که بزرگ نشو. شاید والدین در حالت نفسانی «کودک» خودشان نخواهند که…

مشتری مداری :عوامل موثر برکیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی‌مشتری(۱)
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مشتری مداری :عوامل موثر بر کیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی مشتری (۱) خدمات پشتیبانی مشتری دو گونه اند: خدمات جانبی به مشتریان خدمات پس از فروش انتظارات مشتری یک بُعدی نیست بلکه به مجموعه ای…

بازاریابی محتوایی :محصول محتوای ایده آل
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی :محصول محتوای ایده آل جیسون کالاکانیس Jason Calacanis، اغلب درباره ی آنچه که معتقد است محصول محتوایی ایده آل است، که باید اینگونه باشد: پیوسته Real time واقع محور Fact driven content بصری…