ایده پردازان ۳۴(۲):اکوسیستم استارتاپی با رشد کاریکاتوری

افزایش بازدید از وب سایت به کمک بارکدهای کیو آر
مقدماتی جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

افزایش بازدید از وب سایت به کمک بارکدهای کیو آر (QR code) مرکز خرید سانتانارو در کالیفرنیا، یک برنامه ی ترفیغی یک هفته ای را با استفاده از کدهای کیو. آر، اجرایی کرد. در این…